– Nok er nok i sykehussaken

Ap-gruppa stiller samlet i aksjonstoget.

SAMLET I SINNE: Med Monica Nielsen som talskvinne krever Ap-gruppa i Alta krever klare garantier fra Ingalill Olsen og Jonas Gahr Støre om at Ap vil stemme for utredning og time-out når saken kommer opp i Stortinget etter valget.  Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Gjennomgangstonen i kommunestyregruppa er at de ikke vet hvem de skal stemme på 11. september. De lokale Ap-politikerne venter på at det skal komme krystallklare garantier om at Ap vil stemme ja til utredning og time-out i forhold til Nye Hammerfest sykehus, til en kostnad på mellom to og tre milliarder kroner. Ordfører Monica Nielsen er klar på hva hun skal stemme, og mener det er viktigere enn noen ganger å stemme Ap, selv uten løfter om utredning.

– Tredjekandidat Steinar Karlstrøm har bekreftet at han vil stemme ja til Venstres dokument 8-forslag om utredning dersom han kommer inn på Stortinget. Selv om vi ikke får noen garanti fra Ap sentralt, eller toppkandidatene våre i Finnmark, om at de vil gå for utredning, blir det da enda viktigere at vi sørge for at Steinar blir stemt inn for å presse på for utredning i systemet, sier ordføreren.

Forbannet

Hun sier at det er ei samlet kommunestyregruppe som ikke lengre kan sitte rolig å se på at et en tredel av Finnmarks befolkning ikke skal bli tatt på alvor når de krever likeverdige helsetjenester med resten av landet.

– Vi er kjempefrustrert, og i god nordnorsk språkdrakt, skikkelig forbannet. Nok er nok. For oss handler det om å sikre liv og helse til befolkningen, og ingen skal være i tvil om hvor min og Ap-gruppas lojalitet ligger. Vår lojalitet ligger hos innbyggerne, og nå er det slutt på kampen vil bli ført i det stille internt. I morgen skal jeg marsjere i front av ei samlet Ap-gruppe i toget, og jeg oppfordrer alle i Alta og Kautokeino til å stille opp, klargjør ordfører Monica Nielsen.

Hun har vært en aktiv sykehusforkjemper siden hun var med kvinnenettverket i Ap i 2006 og samlet inn 5000 underskrifter for fødeavdeling i Alta.

– Nok er nok i sykehussaken, Ingalill? Vi kan ikke akseptere at alt som kommer fra Alta skal motarbeides. Som leder av Finnmark Ap forventer vi at du lytter til folk også i Alta og Kautokeino, og ikke minst sørger for at årsmøtevedtaket fra 2010 om utredning iverksettes.

Katastrofevalg

Nielsen vedgår at det har blitt bråstopp for Altas krav om utredning, og ikke minst akutt og fødetilbud, når hun har tatt fighten med partiets helsetopper.

– Jeg kjenner ikke til at det er gjort noen avtaler mellom Ap og helseminister Høie på sentralt hold om å hindre at det kommer et bredt faktagrunnlag på bordet. Det jeg registrerer at at vi ikke kommer noen vei. Det er helt uforståelig så lenge vårt primærkrav er å få fakta på bordet i form av en faglig og helhetlig utredning, sier Nielsen, som legger hele ansvaret på at Ap kan gjøre tidenes dårligste valg i Alta på Jonas Gahr Støre og leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen.

– Altas kamp for sykehus skilles ikke av partifarger lokalt. Det er tverrpolitisk enighet, og jeg vil berømme politikere fra mange parti som har stått på. Nesten alle har vist et ærlig engasjement.

– Nesten alle?

– Ja, men jeg vil ikke utdype det og bidra til en avsporing. Jeg holder fast på at dette er en kamp vi har stått sammen om.

Tror på garanti

Hun håper at lokalsamfunnene i Alta og Kautokeino vil få til en gigantmobilisering lørdag under protestaksjonen. Hennes og gruppas vurdering er at det ikke blir mange Ap-stemmene å hente i Alta dersom Jonas Gahr Støre og Torgeir Michaelsen fortsatt lar Ingalill Olsen og Alf E. Jakobsen få sette ned veto mot å få utredet sykehusstrukturen.

– Sammen med kommunestyret har vi fått utredet sykehusstrukturen. Alt ligger der i rapporten til Oslo Economics. I tillegg har Lars Abrahamsen gjort et prviat utredningsarbeid som viser at to sykehus i Vest-Finnmark langt fra vil være enesteående i landet når det gjelder pasientgrunnlag. Faktisk er det mange steder i Norge hvor sykehusene står enda tettere og hvor pasientgrunnlaget er enda dårligere.

– Tror du Jonas Gahr Støre kommer med garanti om at utredning og time-out før valget?

– Det eneste som er sikkert er at Alta Ap aldri vil gi opp kampen for et likeverdig helsetilbud. Flere tusen fra Alta og Kautokikeino vil lørdag vise hvor komplett uforståelig det er for folk flest at ledelsen i Ap vil risikere et tapt valg i Finnmark, og kanskje tapt regjeringsmakt, for at en skal hindre at fakta kommer på bordet. Men det haster å komme velgerne i møte. Vi har dårlig tid, sier ordfører Monica Nielsen.