Negativ utvikling i Finnmark

Slik går det med tiendeklassingenes karakterer.

Avgangselevene i grunnskolen får stadig bedre karakterer. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix. 

nyheter

Elevkullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017, fikk i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Til sammenligning gikk elevene ut med 40,8 grunnskolepoeng i snitt våren 2015. Økningen fra i fjor er på 0,2 poeng.

– De siste årene har det vært en jevn økning i karakterene til avgangselevene. Det er gledelig at mange elevene avslutter grunnskolen med en høyere poengsum, sier Irene Hilleren, direktør for statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet.

Best i Akershus

En økning på 0,2 grunnskolepoeng tilsvarer en økning i karaktersnittet fra 4,12 til 4,14. For ett enkelt fag er det snittkarakteren til eksamen i engelsk skriftlig som endrer seg mest fra i fjor, fra 3,7 til 3,9.

Til sammen får 23 prosent karakteren 1 eller 2 på matematikkeksamen. I fjor var tilsvarende andel 27 prosent. I engelsk får kun 11 prosent av elevene karakteren 1 eller 2, og i norsk hovedmål får 18 prosent dette.

Elevene får i snitt høyere karakterer på muntlig eksamen enn til standpunkt, og høyere karakterer til standpunkt enn på skriftlig eksamen.

2,8 grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2016–17. Elevene i Akershus har det høyeste snittet på 42,3 grunnskolepoeng.

Jentene gjør det best

Jentene har i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene. Dette er en svak økning fra 4,4 de to foregående skoleårene. Forskjellen mellom gutter og jenter har økt over lengre tid, i 2009 var forskjellen på 3,8. Jentene får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag, både til standpunkt og til eksamen, men forskjellen er størst i norsk. I Finnmark har guttene hatt en negativ utvikling fra i fjor, og jentene har nå i snitt 7,3 grunnskolepoeng mer enn guttene.

Elevene ved private skoler har i snitt 2,7 grunnskolepoeng mer enn elever ved offentlige skoler. Kun 3 prosent av elevene går på private grunnskoler

I forrige skoleår var det rundt 3.500 av nær 62.000 elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, og som derfor ikke får beregnet grunnskolepoeng. Dette utgjør 5,6 prosent av elevene. I fjor utgjorde dette 4,9 prosent. Økningen i antall asylsøkere i fjor kan være en del av forklaringen, ifølge direktoratet.

(©NTB)