– Har en plan for sykehus

I ren Olsen-banden-stil skal Sp sikre Alta sykehus.

TRÅR TIL: Geir Iversen har fått ledelsen i Senterpartiet med seg på å gi garantier for støtte til uredning samt lokalsykehus med fullverdig akuttilbud i Alta.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Toppkandidat Geir Iversen for Senterpartiet har helt bevisst tonet ned sykehussaken i valgkampen innledende fase. Bakgrunnen er at Senterpartiet vil slå til på folkemarkeringen i Alta førstkommende lørdag. Samtidig har partiet ikke ønsket at sykehussaken skulle overskygge de mange andre viktige sakene i valgkampen.

– Til alle som hevder at Senterpartiets ja til fødeavdeling og traumesykehus i Alta ikke er noe vi brenner for, så er det bare å møte opp lørdag. Der vil alle oppleve at det ikke lenger vil være noen tvil: Vi har en plan for hvordan Alta skal få fødeavdeling og akuttilbud. Den innbefatter at Senterpartiet kommer i regjering og kan presse Ap til å være med å gi et livsviktig tilbud for en tredel av fylkets befolkning, sier Iversen til Altaposten.


– Ap har forlatt meg

74 år gamle Tormod Suhr er ikke lenger Ap-velger.

Gir garantier

Han lover at partiet vil presentere et vanntett opplegg som forplikter Senterpartiet til å sette sykehussaken høyt på dagsorden også etter valget.

Når folket samles til markering lørdag vil Iversen og Senterpartiet presentere sin plan.

– Jeg vil ikke nå gå i detalj, men er hundre prosent sikker på at velgerne i Alta og Kautokeino ikke vil være i tvil om hva Senterpartiet står og for, og at dette blir en svært viktig sak i regjeringsforhandlinger med Ap  og eventuelt andre samarbeidspartnere om vi skulle ende opp her, klargjør toppkandidaten til Senterpartiet.

Han håper og tror at det vil bli et godt oppmøte, og sier at det folkelige opprøret er svært viktig for at politikerne skal ta folk på alvor og lytte til velgerne.

– Det er helt avgjørende at vi får sykehus på begge sider av Sennaland. Det er selvsagt ting at det skal være sykehus i Hammerfest og det bør være en lik stor selvfølge at folk i Alta og Kautokeino også skal ha trygghet for liv og helse med et fullverdig akuttsykehus, klargjør Geir Iversen.

Høyre stiller

I partipresentasjonen som fredag er viet partiet Høyre, går det fram at partiet ikke forplikter seg til å jobbe for fødeavdeling og akuttilbud i Alta, men i stedet for et best mulig helsetilbud i hele Finnmark. Når det gjelder utredning av sykehusstrukturen og time-out er Høyre ikke toppkandidatene villig til å svare velgerne på hvordan de vil votere i Stortinget når forslaget kommer opp. Partiet vil imidlertid være godt representert lørdag under sykehusmarkeringen.

– Jeg kommer, sier 2. kandidat Marianne Haukland og bekrefter at også leder av Alta Høyre, Bjørn Roald Mikkelsen, deltar. Det samme gjør statssekretær Anne Karin Olli og stortingsrepresentant Laila Davidsen.

Ingen avklaring

Toppkandidat Runar Sjåstad lovet tidlig i valgkampen velgerne klare svar på hvordan aktuelle stortingskandidater vil stille seg til dokument 8-forslaget på Stortinget fra Venstre om time-out og utredning. I partipresentasjonen med Ap som nå ligger ute svarer ikke Ap på spørsmålet, men på noe helt annet. Svaret fra Ap er at de står bak Stortingets nasjonale sykehusplan.

– Det er hektiske dager og vi er ikke der at vi har fått avklart om vi stemmer ja eller nei til dokument 8-forslaget, klargjør Sjåstad.

Steinar Karlstrøm på 3. plass på lista har tidligere i Altaposten gitt velgerne garanti om at han stemmer ja dersom han er på Stortinget under voteringen.

– Når det gjelder markeringsdagen er jeg i Vardø på et arrangement som ble booket veldig tidlig. Jeg vet at Ap vil ha folk fra AUF, lokale partivenner og ordføreren i Alta med flere til stede. Monica Nielsen vil også holde en appell til de frammøtte ut fra det jeg forstår, klargjør Ap-toppen.