Sp surfer på medgangsbølge

Senterpartiet femdobler oppslutningen i Finnmark. Svaret kan finnes ved kaikanten.

VÆRHARDT: Jens Stensen måtte droppe fisketuren på grunn av dårlig vær da VG kom på besøk. Men politikken irriterer ham mer enn været.   Foto: Eskil Wie Furunes, VG

nyheter

Lokalmålingen Infact har gjort for Altapostens samarbeidsavis VG er godt nytt for Senterpartiet og førstekandidat Geir Iversen. Den gir partiet nærmere 18 prosentpoeng (se hele målingen på side 22 og 23), en femdobling fra siste stortingsvalg.

I folkedypet finner man svaret på hvorfor partiet fosser fram og at troen på Ap og Høyre forvitrer.

– Det er umulig for vanlige folk å kjøpe fiskekvoter nå. De koster millioner av kroner, sier fisker og leder i Øst-Finnmark Kystfiskarlag, Jens Stensen (63).

Frustrasjon

Det er grytidlig om morgenen i den lille bygda Kiberg i Vardø. En iskald sommervind blåser inn over et dusin båter som ligger til kai. Du kommer ikke særlig lenger øst i Norge enn dette.

Vanligvis ville Jens og sønnen Kenneth Stensen (28) vært ute på havet for å fiske torsk på denne tiden av døgnet, men været har satt en stopper for arbeidet. Det er likevel frustrasjonen over norske politikere – ikke naturen - som fyller fiskebua på land.

– Regjeringer på begge sider har utvidet adgangen til kvotene gradvis og ekskludert store deler av kystfiskerne. Folk selger nå båter til én krone fordi kvotene er verdt så mye. Hele systemet er rigget slik at små kystfiskere skal selge ut til de med kapital. I tillegg vet alle at tilbudsplikten har blitt en vits, sier Jens.

Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet, men endte med å trekke forslaget. I VGs måling oppgir 64,7 prosent av finnmarkingene at de er negative til å avvikle ordningen. Blant de som oppgir at de vil stemme Sp er over 80 prosent negative.

Stemmer Sp for å redde bygda

Kenneth, som eier 51 prosent av den 35 fot lange fiskebåten like utenfor, har ennå ingen planer om å selge, ta pengene og forlate Kiberg.

– Så lenge det er et fiskemottak her, kan jeg vel fortsette, men det er vanskelig å vite hvor jeg er om tjue år, sier han.

Faren er derimot mer bekymret for fremtiden.

– Vi har kommet til et punkt hvor det snart er for sent å snu. Hvorfor skal man bo i Kiberg hvis ressursene forsvinner? Jeg kommer nok til å stemme på Senterpartiet i håp om politikere som slår i bordet for en sterkere distriktspolitikk, sier han.

– I en ekstrem situasjon

Stensen er ikke den eneste i Finnmark som nå vurderer å stemme Sp. I VGs lokalmåling for Finnmark gjennomført av Infact, oppgir hele 17,9 prosent at de ville stemt på partiet dersom det var stortingsvalg i morgen. Det er en oppgang på hele 14,2 prosentpoeng og en femdobling fra valget i 2013. Samtidig faller både Ap og Høyre kraftig, med henholdsvis 8,9 og 7,7 prosentpoeng.

– Så store endringer er veldig, veldig uvanlige. Det dreier seg ofte om fylker som befinner seg i en ekstrem situasjon, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.

Han mener flere saker, inkludert fiskeri, forklarer Sps voksende oppslutning.

– Fiskeripolitikken vil bli en helt essensiell og veldig følsom sak. Det samme gjelder for fylkessammenslåing, politireform og rovdyrforvaltning. Finnmark er et enormt stort fylke med et næringsliv under press, men problemene der blir ofte relativt små i den nasjonale sammenheng. Jeg skjønner derfor at folk føler en viss desperasjon, sier Todal Jenssen.

– Kan bli et nytt distriktsopprør

Det er likevel ikke sikkert at Senterpartiet vil klare å dempe uroen blant fiskerne i Norges nordligste fylke, ifølge valgforskeren. 

– Sp har i utgangspunktet en motstand mot sentralisering, men fronter ikke dette like sterkt i fiskeripolitikken. Det skyldes nok prinsippet om grunneiers rettigheter. Hvis man støtter hjemfall av fiskekvoter, kan dette utfordre rettigheter til skog og fossefall som Sp-velgere nyter godt av. Problemstillingen er jo den samme: det er privatpersoner som tjener penger på et fellesgode.

Todal Jenssen tror derfor at det kan ligge an til et nytt distriktsopprør.

– Sist gang vi så slike voldsomme velgerbevegelser må ha vært under Kystpartiets og Aune-listens storhetstid.

Anders Aune ble kjent som Ap-politikeren som meldte seg ut og ble valgt inn på Stortinget for den lokale listen Framtid for Finnmark i 1989.

– Må bruke mer politisk makt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener økningen skyldes «summen av sentralisering».

– Vi har vært en tydelig stemme mot regjeringens mange former for sentralisering. Finnmarkinger oppfatter regjeringens politikken som virkelighetsfjern, sier han.

Vedum tror politisk styring kan redde dagens kvote- og pliktsystem.

– Norge trenger en kombinasjon av kystflåte og trål, men vi må tørre å bruke mer politisk makt for å sikre at pliktene blir overholdt. Det vil nok bli en del motstand mot det, fordi det er snakk om så store økonomiske interesser, men vi er opptatt av lokal verdiskapning og eierskap. Norske naturressurser tilhører fellesskapet, sier han.