Sikret flertall for å legge ned Kåfjord skole

Kåfjord skole legges ned etter brudd i Høyres gruppe. Dermed blir det ingen utsettelse.

KNAPT FLERTALL: Det ble flertall for å legge ned Kåfjord skole fra høsten 2017 og ikke fra 2018/19 som mindretallet ønsket. Alex Bjørkmann og Bjørn Roald Mikkelsen stemte med flertallet, mens kvinnene i gruppa, Marianne Haukland og Oddveig Hammari med mindretallet.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Dramatikken rundt Kåfjord skole vil ingen ende ta. Kommunestyret vedtak i desember å stenge dørene ved Kåfjord skole fra skoleåret 2017/18. Saken ble anket, og kommunestyret vedtok med klart flertall i februer 2017 å stå fast på vedtaket. Fylkesmannen som ankeinstans fikk oversendt vedtaket, men lot saken ligge til i slutten av juni. Da kom Fylkesmannen med to ulike vedtak med noen timers mellomrom. Det første opprettholdt vedtaket, det andre opphevet det.

– Per i dag har vi ikke noe vedtak om nedlegging av Kåfjord skole, vedgikk rådmann Bjørn-Atle Hansen i starten av møtet.

MDG brøt ut

I starten av kommunestyremøte ble det lagt fram nesten likelydende forslag fra opposisjonspartiene hvor hovedessensen var å legge ned Kåfjord skole, men først fra skoleåret 2018/19, det vil si ett års utsettelse. I tillegg la Frode Lindal på vegne av posisjonspartiet MDG fram et forslag med ett års utsettelse av nedleggingen. Det er en snuoperasjon i forhold til tidligere stemmegivning fra MDG der de har stått bak nedlegging av Kåfjord fra skolestart 2017. Både i desember og februar stemte MDG for nedlegging.

 – Ved å gå inn i posisjonen og støtte nedlegging av Kåfjord skole gikk MDG gikk med å bryte vårt valgprogram på dette punktet.  Nå ønsker vi utsette nedleggelsen med ett år på grunn av at behandlinigen av saken ikke har vært god, sa Lindal fra talerstolen og signaliserte med det et kommende nederlag for posisjonen. De øvrige posisjonspartiene Ap, SV og KrF og uavhengig sto fast på sine tidligere vedtak.

Brudd i Høyre

Høyres gruppeleder Marianne Haukland slapp imidlertid bomben som sprengte flertallet MDG hadde skapt for ett års utsettelse. To av Høyres fire representanter hadde bestemt seg for å stemme for innstillingen, noe som dermed ga  flertall sammen med ordførerpartiene for nedlegging i høst.

–  Jeg står på talerstolen og snakker kun for meg selv. Beklager, denne saken er dårlig behandlet av Alta kommune. Derfor vil jeg stemme for å utsette  nedleggingen med ett år. Vi vil ikke tape så mye at det vil skade økonomien i Alta kommune, sa Haukland og fortsatte:

– Vi er ikke enige innad i Høyre i denne saken, og jeg taler kun for meg i dette innlegg. Andre i Høyres grupper vil stemme annerledes. Litt fjernt at vi som har stått bak en en ny skolestruktur nå stemmer mot endringene, sa Haukland fra talersolen.

Knapt flertall

Voteringen viste som forventet et knapt flertall for å stå på tidligere nedleggingsvedtak, et flertall som ble reddet av leder i Alta Høyre, Bjørn Roald Mikkelsen og Alex Bjørkmann. Dermed ble ikke MDGs brudd med sine venner i ordfører-posisjonen utslagsgivende.

Dersom vedtaket om utsettelse hadde gått gjennom ville det krevd en finansiering på minimum tre millioner kroner, høyst sannsynlig 3,7 millioner kroner. Partiene bak et nytt år med skole Kåfjord hadde et felles forslag på inndekninig, blant annet med å overføre SFO og administrasjon av skolen til Talvik eller Gakori skole. Resterende sum skulle hentes fra forventet overskudd.

– Går ikke det.  må vi ta ned stillinger i skolesektoren, vedgikk Frode Lindal fra talerstolen.

Stor skuffelse

Leder i Kåfjord bygdelag, Ellen Helander, var så skuffet at hun sammen med andre foreldre tok til tårene da hun skulle kommentere at kampen var tapt.

 – Skuffelsen er enorm, men egentlig hadde vi ikke ventet noe annet. Vi har slåss for ett års utsettelse, men møtt urokkelig motstand, sier Helander som lover at bygda og noen av lærerne neste høst skal være klar med skole – en Montessoriskole.

Altaposten kommer tilbake med mer stoff om Kåfjord-skole-saken.