Havbruket betyr mye

SINTEF-rapport: Store ringvirkninger fra oppdrettsnæringen.

STOR BETYDNING: Oppdrettsnæringen bidrar til store ringvirkninger, ifølge en ny rapport.   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

nyheter

Vel 9.000 personer jobber med å levere teknologi og service til oppdrettsnæringen. I tillegg skaper næringen 12.000 andre jobber, ifølge en ny rapport.

Rapporten er laget av SINTEF på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og beregner ringvirkningene fra næringen i 2015. Den konkluderer med at leverandørene til oppdretts- og sjømatnæringa sto for verdiskapning på 24,5 milliarder kroner i fjor.

Leverandører av fiskefor står for den største direkte verdiskapningen – til sammen 2,7 milliarder kroner. Men de største ringvirkningene skjer hos bygg- og anleggsbransjen, ifølge rapporten.

Forskningsleder Heidi Bull-Berg i SINTEF Teknologi og samfunn presiserer at bidraget til BNP grovt sett er beregnet ut fra salgsverdien til alle varer og tjenester, minus kostnader. (NTB)