– Ingen har dødd i sykebilen

Finnmarkssykehuset avviser dødsfall.

Illustrasjonsfoto  Foto: Arkiv

nyheter

Altaposten har latt Finnmarkssykehuset lese saken sårbarhetsanalysen som er  en del av «idèfaserapport Nye Hammerfest sykehus». Sykehuset er kostnadsestimert til mellom to og tre milliarder kroner. Her  berøres  kolonnekjørt og vinterstengt fjellovergang på Sennaland kun med to setninger. Venstres toppkandidat Trine Noodt har null tillit til Helse Nord og Finnmarkssykehusets utredninger som ligger til grunn for en sykehusstruktur hvor Vest-Finnmark skal betjenes at et nytt sykehus i Hammerfest.

– Innbyggerne i Alta og Kautokeino vet at stengte og kolonnekjørt vei over Sennalandet tar liv og gir enkeltpersoner alvorlige helseskader. Når Finnmarkssykehuset sårbarhetsanalyse kun bruker to setninger på denne utfordringen i en rapport på totalt nesten 500 sider er det nesten så en må le. Dessverre blir det gråt i stedet for latter fordi vi vet konsekvensene av hva det er å ikke ha tilgjengelighet til akuttilbud, klargjør  Noodt i Altaposten-saken.

– Her går liv tapt

...men stengt vei omtales kun med to setninger i sårbarhetsanalyse.


– Ingen dødsfall

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner   Foto: Finnmarkssykehuset

I oppslaget blir også kravet om granskning av manglende utredning og påstand om at utredninger som er gjort er tilpasset en konklusjon om at det ikke skal være akuttsykehus i Alta. På vegne av Finnmarkssykehuset gir kommunikasjonssjef Iver Greiner følgende kommentar:

– Vi vet at lange avstander er en utfordring, men vi har ikke hatt dødsfall i ambulansebilene som følge av stengte eller kolonnekjørte veier. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har et godt samarbeide generelt, og dette samarbeidet er ytterligere styrket i Alta og Lakselv der Luftambulansetjenesten er stasjonert. Personell fra luftambulansen bistår med sin fagkompetanse både for legevakt, kommuneleger og ambulansetjenesten. Vår erfaring er at AMK styrer ressursene på en god måte, og både ambulansefly og redningshelikopter benyttes når det haster.

– Ikke i ambulansen

Trine Noodt sier til Altaposten at hun aldri har sagt, eller ment, at folk dør i ambulansebilen eller ambulanseflyet. Dødsfall og alvorlige helseskader kommer som en følge av at pasienter ikke kommer tidsnok under behandling.

– Mitt budskap er at det er 25.000 mennesker i befolkningssenteret i fylket som vet at når man er timer unna akuttsykehus, og at værforhold med vinterstengte veier gjør at det oppstår situasjoner der pasienter med behov for akutt sykehushjelp må vente i timer på å komme til sykehus, ja, så tar dette liv og påfører alvorlig helseskade. Det står jeg for fram til Finnmarkssykehuset eventuelt kan dokumentere det motsatte, noe jeg vet de ikke kan, sier Noodt og legger til:

– Det andre som er et faktum er at Finnmarkssykehuset kun bruker to linjer på å gi et korrekt bilde av denne alvorlige situasjonen i en flere hundre siders rapport hvor sårbarhetsanalysen inngår. Enda verre er det at politikere mener dette er grundig og god utredning og nekter å få fram fakta.