– Her går liv tapt

...men stengt vei omtales kun med to setninger i sårbarhetsanalyse.

STOPPES: Finnamrkssykehuset har kun ofret vinterstengt Sennaland to linjers oppmerksomhet i sin sårbarhetsanalayse av kun ett akuttsykehus i Vest-Finnmark, som etter planen skal bygges i Hammerfest. Trine Noodt hevder på sin side at liv går tapt og mennesker påføres alvorlig helseskade ved at det går timer før pasienter i akutte situasjoner ikke kommer under sykehusbehandliing. (illustrasjonsbilde) 

nyheter

Venstres toppkandidat Trine Noodt har null tillit til Helse Nord og Finnmarkssykehusets utredninger som ligger til grunn for en sykehusstruktur hvor Vest-Finnmark skal betjenes at et nytt sykehus i Hammerfest til en pris mellom to og tre milliarder kroner.

– Innbyggerne i Alta og Kautokeino vet at stengte og kolonekjørt vei over Sennalandet tar liv og gir enkeltpersoner alvorlige helseskader. Når Finnmarkssykehuset sårbarhetsanalyse kun bruker to setninger på denne utfordringen i en rapport på totalt nesten 500 sider er det nesten så en må le. Dessverre blir det gråt i stedet for latter fordi vi vet konsekvensene av hva det er å ikke ha tilgjengelighet til akuttilbud, sier Noodt.

– Ingen har dødd i sykebilen

Finnmarkssykehuset avviser dødsfall.


– Ikke flere ord

Hun registrerer at de som kjemper hardest mot at innbyggerne i Alta og Kautokeino skal få et likeverdig helsetilbud, og som politikerne har vedtatt som en minimumsstandard for resten av landet, i stedet vil at Helse Nord skal legge fram en oversikt over hva helseforetaket har utredet.

IKKE UTREDET: Trine Noodt hevder at det er en hån mot innbyggerne når Finnmarkssykehuset baserer et nytt akuttsykehus i Hammerfest, som det eneste i Vest-Finnmark, på to linjer om akuttilbud og vinterstengt vei i en sårbarhetsanalyse.  Foto: Jarle Mjøen

 

– Befolkningen i Alta-regionen er ikke interessert i flere sider med utredninger som skal tilpasses en vedtatt konklusjon om at Alta verken skal ha akuttilbud eller fødeavdeling. Folk er inderlig lei av å høre Frank Bakke-Jensen og Kirsti Bergstø fortelle om alle utredningene som er gjort, og hvor godt tilbudet er i Alta. De vet at det går liv tapt, og at mennesker påføres alvorlige helseskader fordi vi kommer for sent til sykehus når minuttene og sekundene teller, sier Noodt.

– To sykehus

Kravet er to akuttsykehus i Vest-Finnmark, og at ett bygges opp i Alta. Venstres førstekandidat  viser til at det er en økende politisk erkjennelse av at liv og helse i Vest-Finnmark betyr like mye som i Odda, Narvik og andre steder som har fått garanti for fullverdige akuttilbud. Steder med samme eller mindre pasientgrunnlag enn det som er i Finnmark. I debatten rundt Odda sjukehus samlet alt som var av rikspolitikere seg om Jonas Gahr Støre (Ap) og partiet  da de under en 1. mai-frokosten  lovet fortsatt fullverdig akuttsykehus til industribygda.

– Tilgjengelighet ble brukt som argument, og at befolkningen i Odda på godt under 10.000 måtte vite at de fikk hjelp når noe akutt skjedde. Med de tall som er lagt fram for hvordan Sennaland har vært stengt og kolonnekjørt gjennom vinteren er befolkningen i Alta og Kautokeino i en minst like utsatt situasjon som folk i Odda. Derfor er akuttsykehus både i Alta og Hammerfest nødvendig og rettferdig, sier Noodt.       

– Utrolig arroganse

Venstre-toppen viser til at det finnes kun én faglig utredning som har sett på sykehusstrukturen i Vest-Finnmark med et alternativ der det bygges opp akuttsykehus i Alta med fødeavdeling. Utredningen er er gjort av kanskje landets framste analysebyrå, Oslo Economics. For øvrig med stor tillit og mye brukt av departement og helseforetak.

– Konklusjonen til OE er krystallklar, og det er nærmest utrolig å høre Kirsti Bergstø si at hun ikke har tillit til OE, men nedsnakker utredningen. Hun har derimot tillit til det helseforetaket har gjort av sårbarhetsanalyse – to setninger om hvordan Sennalandet stopper pasienter å komme til sykehuset i Hammerfest. Dette er et hån mot innbyggerne i Alta og en utrolig arroganse av SV og Bergstø, som følges godt opp av  Høyre og Frank Bakke-Jensen. Det er utrolig at de ikke vil ta innbyggerne i Alta og Kautokeino på alvor og få fram en helhetlig og uavhengig faglig utredning, tordner Noodt.

 Krever granskning

Etter å ha sett hvordan vinterstengte veier er er behandlet i  sårbarhetsanalysen til Finnmarkssykehuset, som er en del av «idèfaserapport Nye Hammerfest sykehus», er tilliten til utredningene gjort av Finnmarkssykehuset nærmere null. Noodt støtter Høyres stortingsrepresentant og tidligere Alta-ordfører Laila Davidsen som har krevd en granskning av prosess og sluttdokument for Finnmarkssykehusets strategiske utviklingsplan.

– Davidsen har vært klar på at prosess og utredning er tilpasset konklusjonen som var trukket. Hun opplevde flere graverende forhold i prosessen. Derfor bør hennes krav om om uavhengig granskning av hvordan utviklingsplanen ble til, følges opp, sier Noodt og legger til :

– I sårbarhetsanalysen brukes det rett nok tid på hvor ofte veien til sykehuset har vært steng mellom Skaidi og Hammerfest. Alle vet at det ikke gir noe bilde tilgjengeligheten til sykehuset og at statistikk her har liten informasjonsverdi. Det som er viktig å vite er hvor ofte veien mellom Alta og Skaidi er kolonnekjørt eller stengt, påpeker en oppgitt politiker.

  • I «idèfaserapport Nye Hammerfest sykehus» berøreres Sennaland kun med to setninger: «Transporter fra befolkningstyngdepunktet i Alta må i tillegg kjøre E6 over Sennalandet mellom Alta og Skaidi. Også denne strekningen er utsatt.» Det framkommer i i kapittel 11 – risiko og sårbarhet og er å finne på side 62 i den flere hundre siders rapporten.