– Stillingene besatt

Det er slutt på fastlegeproblemene i Kautokeino.
nyheter

Tidligere måtte pasienter i Kautokeino vente til dels lang tid før de fikk time, men dette er nå en saga blott. Enhetslederen for helse og omsorg i kommunen, Kent Ailo Hætta, sier problemene er over.

Fem stillinger

Avdelingslederen for helse, Sara Eira Gaup, kan utdype:

– Vi har besatt alle fem stillingene og har i tillegg god tilgang på vikarer. To av våre fem fastleger er samisktalende og hver av fastlegene våre har rundt 700 pasienter på sine lister, så vi synes vi har en veldig god dekning nå. Kommuneoverlegen har 400 pasienter på sin liste, og bakgrunnen for det er at hun har en 50-prosent administrative oppgaver som  følger med dette, sier Sara Eira Gaup, og tilføyer.

– Vi synes vi er godt dekket nå og har også en svært god vikarliste over leger med lang erfaring som vi kan benytte oss av ved ferieavvikling eller permisjoner.

Akutt behov på legevakta

– Vi som jobber her kjenner oftere og oftere på at vi rett og slett ikke strekker til.


Ikke vikarbyrå

Eira Gaup sier Kautokeino kommune har egen vikarliste, noe som gjør at kommunen sparer betydelig i de tilfellene de trenger vikarer.

– Når vi ikke går via vikarbyrå, så er det ikke spesielt dyrt. Vikarbyrå er mye dyerer enn at man opparbeider sin egen liste, slik vi har gjort. Eksempelvis i sommer har vi fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasienter på vikarene som har arbeidet hos oss. Listen vår fungerer slik at de som har ønsket å stå på en liste kan være tilgjengelig til ulike tider og så er det opp til oss å velge, og vi har ikke brukt vikarbyrå i det hele tatt i år og har heller ingen planer om det, sier avdelingslederen.

Stimuleringstiltak

De som tilsettes som fastleger i Kautokeino nyter godt av de samme særlige ordningene med to uker ekstra fri med lønn som legeforeningen har forhandlet fram. I tillegg får tilsatte dekket kostnader til spesialisering, de får et etableringstilskudd og dersom de er samisktalende får de også et tillegg i lønna for språkkompetanse.

– Denne sommeren har gått helt uten problemer og vi er svært fornøyde med at vi har alle de faste stillingene besatt, sier Sara Eira Gaup.