– Stans rypejakta og innfør skuddpremie på rødrev

Árja støtter jaktveteran Isak Thomas Triumf i fredningsforslag.

LYTT TIL FANGSTFOLK: Andrekandidaten til Sametinget for partiet Árja i Ávjovárri, Klemet Klemetsen, mene rypejakta må stanses og jakt på rødrev må gis skuddpremie.   Foto: Árja

nyheter

– Stans rypejakta og innfør skuddpremie på rødrev. Rødreven er en stor trussel, skriver sametingskandidatene Inger Eline Eriksen og Klemet Klemetsen fra partiet Árja i et brev til Fefo. 

Isak Thomas Triumf foreslo dette i Altaposten for noen uker siden. I brevet skriver de to kandidatene at Árja med stor bekymring registrerer at rypebestanden i Ávjovárri er truet og at Fefo ikke setter inn nødvendig tiltak for å forbedre bestanden.  Fra erfarne rypejegere og fangstfolk har Árja fått opplyst at rypestanden er faretruende lav og de har bedt om at rypejakta må stanses for ett eller flere år. Árja mener det er svært betenkelig at Fefo ikke gjør noe for å redusere rødrevbestanden som i følge lokalbefolkninga tar godt for seg av rypa og truer bestanden.

Litt arrogant

– Det virker som en slags arroganse fra Fefo at de ikke vil høre på lokalbefolkningen. Det burde vært gjort mer enn bare takseringer av bestanden fra dem som går med fuglehund. Jeg mener det burde vært gjort et grundigere arbeid med intervjuer av lokalbefolkningen som så munnet ut i en sluttrapport med konklusjoner, for etter mitt syn er det lokalbefolkningen som er best til å vite hvordan situasjonen er på vidda. Den takseringen som blir foretatt for å fastslå rypebestanden, er litt som å sette bukken til å passe havresekken, mener Klemet Klemetsen.

Forvaltningen

Han sier at Fefo er satt til å passe på Finnmarkseiendommen inn til kommisjonsarbeidet er over. Jeg mener vi i befolkningen forventer at Fefo leverer tilbake eiendommen i samme stand som da de overtok den når eierforholdene er avklart. Enten det er privat eiendom eller allmenn eiendom og så må man ta opp spørsmålet om forvaltningen igjen, sier Klemetsen, andrekandidat for partiet  Árja til sametingsvalget i Ávjovárri valgdistrikt.

– Jeg mener at tradisjonell kunnskap som lokalbefolkninga har basert sine erfaringer på, er like verdifull kunnskap i offentlig forvaltning som Fefos bestandsmålinger. Vi mener det er kritikkverdig at Fefo ikke vektlegger tradisjonell kunnskap i sitt arbeid. Og Árja ber om at Fefo tar til etterretning signalene fra lokalbefolkningen, som er erfarne fangstfolk. Vi mener man må stanse rypejakta på Ávjovárri inntil videre og samtidig innføre skuddpremie på rødreven, avslutter Klemetsen.