– Gjenninnfør transportstøtten

Frp vil vite hvor transportstøtten tok veien.

– GJENNINNFØR STØTTEN: Bengt Rune Strifeldt vil ha hjelp fra Per Sandberg og Frp sentralt til å sikre rammebetingelsene for bedrifter med tunge utfordringer på transport fordi de ligger for langt fra markedet. For skifernæringen i Alta vil gjeninnføring av transportstøtten kunne ha avgjørende betydning for utvikling og vekst.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

I 2003 fikk skifernæringen, som da var organisert i to selskaper, svært viktig drahjelp mot både innenlandske og utenlandske marked. Transportstøtten dro i overført betydning markedene nærmere bedriften. Den gang gikk 70 prosent av produktene til internasjonalt marked. I dag er dette snudd på hodet. Rundt 70 prosent selges innenlands, i all hovedsak i de store befolkningskonsentrasjonene i sør.

– Vi har ett fortrinn, en fantastisk kvalitet på produktet. Altaskiferen har ikke sin like. Problemet er avstanden til markedet. Konkurrenten Minera, som henter sin skifer fra brudd i Oppdal ved Dovrefjell, Otta i Gudbrandsdalen og i Offerdal nær Østersund i Sverige, er nærmest midt i smørøyet, og det gir en prisforskjell i vår disfavør, sier styreleder i Alta Skiferbrudd SA, Jon Vegar Holten.

Nå håper han på et lokalt politisk engasjement som kan få gjeninnført transportstøtten. Skal det skje, må sentrale og regionale politikere med på laget.

– Imponert minister

Nestleder Per Sandberg i Frp spaserte onsdag sammen med partiets toppkandidat i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, rundt på skiferkaia og i de tidligere industrilokalene til Minera. Der kunne de både se og få høre at Alta har klart å ta vare på og utvikle ei historisk viktig næring.

– Det er imponerende og veldig godt å høre at dette har skjedd med et lokalt eierskap – og at næringen nå er hundre prosent lokalt eid. Jeg liker det jeg har fått høre her, at ledelsen ser et potensial, blant annet tror de det er mulig å øke omsetningen fra dagens 65 millioner kroner til det dobbelte, sier nesleder Sandberg.

Han er også fiskeriminister i Erna Solbergs regjering. I så måte skal han være bedre på fiske enn stein, men etter et valgkampbesøk på samme bedrift for fire år tilbake, hevdet han å være langt fra ukjent med utfordringene til næringen. Heller ikke med kravet om gjeninnføringen av transportstøtte.

Samme leksa

Sandberg blir tydelig litt forvirret, og også ganske frustrert, over at den gamle problemstillingen fra fire år tilbake i tid kommer i reprise.

– Dessverre har ingenting skjedd på fire år. Den orienteringen Holten og Alta Skiferbrudd ga oss i dag forteller at utfordringen med manglende transportstøtte er minst like viktig i dag som for fire år siden. Det andre som kom fram, er at det langt fra er sikkert at det er departement og sentrale politikere som har sviktet når ingenting har skjedd, klargjør toppkandidat Strifeldt.

For skal vi tro oppsummeringen til ledelsen i Alta Skiferbrudd forsvant transportstøtten med ESAs kritiske lys på fritaket av arbeidsgiveravgift, og i kjølvannet av de endringer som kom på avgiftssiden, ble også transportstøtten lagt om.

– Det er ikke helt enkelt å forklare hvorfor vi ikke har, eller har hatt, transportstøtte på mange år. Det vi i alle fall vet er at det nå er opp til fylkeskommunene om de vil gi transportstøtte. Et søk på nett viser at Nordland har transportstøtte, og at bedrifter her kan søke om støtte til fylkeskommunen. I Finnmark har vi derimot ingen transportstøtte, klargjør styreleder Holten.

Forsiktig Sandberg

Nestleder og minister Sandberg kobler også transportstøtten til endringene i regimet for arbeidsgiveravgift. Han stiller seg undrende til at støtteregimet er så uklart. Ministeren mener produksjonsbedrifter langt unna markedene bør få redusert ulempen med økonomisk støtte.

– Jeg er jo stortingskandidat og på lista til Frp i Sør-Trøndelag hvor vi har mange arbeidsplasser i skifernæringen i Oppdal, så jeg må nok gå litt forsiktig til verks her. Det vil nok ikke bli populært om jeg skulle love en konkurrent i Finnmark et konkurransegode, som de ville oppfatte som negativt konkurransevridende, påpeker Sandberg.

Samtidig lover han å sjekke ut hvordan transportstøtten er organisert, og hvorfor Finnmark som er lengst fra markedene ikke har en fungerende ordning.

– Dersom det er lagt inn en pott til transportstøtte i den generelle rammen til fylkeskommunene, og Finnmark fylkeskommune bruker pengene til andre ting, må nok fylkestingspolitikerne utfordres.

  • For Alta Skiferbrudd A/L, som vil omsette for 65 millioner kroner i 2017, er transportkostnadene en tung negativ konkurransefaktor. For bare dager siden fikk bedriften beskjed fra viktigste transportør om en prisøkning på 2,5 prosent. Nesten alle produkter går fra Alta på kjøl, men noe går også på hjul.