Ber Høie legge fram utredning

SV vil ha faglige vurderinger for sykehusstrukturen på bordet.

SV krever at helseminister Bent Høie legger fram faglige vurderinger av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.  Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

SVs toppkandidat ved Stortingsvalget, Kirsti Bergstø, etterlyser nå faglige vurderinger som tilsier at Vest-Finnmark ikke kan ha en sykehusstruktur med to sykehus, i Alta og Hammerfest. Krav om utredning og akutttilbud er blitt et folkekrav i befolkningssenteret i Finnmark.

– Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til helse- og omsorgsministeren: Vil statsråden legge frem de faglige vurderingene og utredningene som ligger til grunn for de investeringer som gjøres innen helse- og sykeshussektoren i Finnmark? heter det fra Bergstø.

Kun én utredning

Venstres toppkandidat Trine Noodt drar på smilebåndet over utfordringen til Bergstø.

– Hun vet utmerket godt at folk i Alta og Kautokeino nettopp har etterlyst en helhetlig faglig utredning av alternativene som gir Alta-regionen akuttilbud og fødeavdeling. Bergstø kan ikke være ukjent med at det er gjort kun en faglig utredning, og den har Oslo Economics foretatt. OE-utredningen har en klar anbefaling om en sykehusstruktur med akuttilbud og fødeavdeling i Alta. Jeg registrerer i media at Bergstø drar integriteten til OE i tvil, men likevel fortsatt avviser kravet om å få gjort en utredning som har tillit fra alle, sier Noodt.

NEI TIL UTREDNING: Fra møtet i departementet i februar 2016 der helseminister Bent Høie ga delegasjonen fra Alta kommune klar beskjed om at det ikke kommer noen helhetlig faglig utredning av sykehusstrukturen, noe han har stått fast på i ettertid. Fra venstre Monica Nielsen, Bent Høie, Bengt Rune Strifeldt, Marianne Haukland, Ole Steinar Østlyngen, Anita Håkegård Pedersen og Trine Noodt.  Foto: Privat

 

Venstre-toppen håper imidlertid at spørsmålet Bergstø nå stiller er en erkjennelse i SV av at det ikke foreligger et godt nok beslutningsgrunnlag. Hun regner med at SV nå åpner for å stemme ja til utredning og ta time-out i milliardinvestering for nytt sykehus i Vest-Finnmark til fakta legges på bordet i et godt beslutningsgrunnlag. 

Begrunnelsen

I Bergstøs begrunnelse for det det skriftlige spørsmålet til helseministeren, heter det:

«Som helseministeren er kjent med pågår det en debatt i Finnmark om muligheten for å etablere et akuttsykehus i Alta i tillegg til sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. I denne debatten fremkommer ønsket om en utredning av behovet for helsetjenester og sykehus i Finnmark. Til tross for debatten som går, har ikke Helse Nord og Finnmarkssykehuset lagt frem skriftlig materiale, vurderinger og utredninger som ligger til grunn for dagens  investeringer og strategi i fylket. Det er svært viktig at folk i fylket gjøres kjent med bakgrunn for helse og sykehusplan, samt konkrete vurderinger for helse og sykehustilbudet i Finnmark. Det er viktig at Finnmarkssykeshuset imøtekommer Altas befolkning med å legge frem grunnelggende dokumentasjon i sykehussaka.»