Oppdatert

1 av 226 laks kan spores til oppdrett

Av 226 skjellprøver av Altalaksen, var det bare en oppdrettslaks i juni og juli.

FRISKMELDES: Denne 6-kilofisken ble tatt i Sorrisniva denne helga. Skjellprøve ble tatt. Så langt er tallene veldig lovende.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Det er den hyggelige statusen for skjellprøveprosjekt i Altaelva fram til 23. juli. Like positiv er tallene for Repparfjordelva.

Innsamlingen av skjellprøver vil pågå helt til 15. september, men tallene så langt må sies å være hyggelig for alle som er bekymret. I Altaelva var det bare en laks, 0,5 prosent, av de 226 laksene som er undersøkt, som viste seg å være oppdrettslaks. Det betyr at 99,5 prosent er villaks.

– Nå er ikke sesongen ferdig, men dette er veldig hyggelig for oss alle, både for havbruket og elveforvalterne. Her har vi en felles agenda alle sammen, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg og prosjektleder

Den samme prosentandelen er man kommet fram til i Repparfjordelva, der 205 skjellprøver er analysert.

Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI, Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening, Cermaq, Grieg Seafood og NRS.

– Dette er femte året prosjektet gjennomføres. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene sier oss hva hvor stor andel av de innsendte prøvende som er oppdrettslaks, og ikke situasjonen i elva som helhet, presiserers det.

Etter rømmingen i 2014 var tallene mindre hyggelige, med en økning på høstparten.

– De siste årene har andelen oppdrettslaks i begge elvene blitt mindre og det har heller ikke vært noen markant økning om høsten. Det henger jo sammen med at man unngår rømming, sier Pedersen.

Daglig leder Tor-Erland Nilsen i ALI er glad for at statistikken viser bedring.

– Vi har nulltoleranse, så nå gjelder det at oppdrettsnæringen holder samme nivå på drifta og unngår rømming, sier Nilsen.

Han er også opptatt av at man får størst mulig faktagrunnlag.

– Vi håper folk fortsetter å sende inn skjellprøver, slik at prosjektet har et best tenkelig grunnlag for analyser, sier ALI-sjefen.