Lytt til erfarne fjellryper

Forskere klekket ut en plan som lar seg høre.

Digitale lyttestasjoner skal besvare hvor mange de er, rypene.  Foto: Marita Anti Strømeng

I vinter har det stått digitale rypelyttestasjoner på Varangerhalvøya. Nå ser og lytter forskerne på innsamlet steggesang.  Foto: John-André Henden

nyheter

Totalt fraværende.

Det er ordene forskerne selv bruker om bestandsestimeringen av fjellrype på det norske fastlandet.

Om antall liryper vet vi mer, men også for lirypa gir de gamle tellemetodene store utfordringer. Nå har ihuga forskere funnet en løsning. En løsning som også kan bringe den høytflyvende fjellrypa inn i de taltes selskap.

Steggesang

– Den nye metoden tar i bruk rypenes særegne sang. Om våren spiller rypesteggen for å hevde reviret sitt. Det er denne sangen som nå registreres ved hjelp av automatiske digitale lyttestasjoner, sier forsker John-André Henden ved Institutt for arktisk og marin biologi.

Det er UiT Norges Arktiske Universitet som nå tester ut den nye metoden, og i vinter sto det slike lyttestasjoner på Varangerhalvøya.

– De hentes inn igjen nå i juli, og da begynner arbeidet med å gjennomgå og analysere de enorme mengder data som er registrert denne våren. Vi venter i spenning på resultatene, sier Henden i et nyhetsbrev fra UiT.

Nært truet

Forskerne håper at lyttestasjonene vil gi sikrere tall på bestandene av ryper, og at dette i kombinasjon med økt kunnskap om klimaeffekter kan være med på å sikre en mer bærekraftig forvaltning. Både fjellrype og lirype er på den norske rødlista under kategorien «nært truet».

– Tidligere har vi sett naturlige svingninger i bestandene og en tydelig kobling til smågnagerår. Utfordringen nå er at rypepopulasjonene ikke tar seg tilstrekkelig opp igjen, sier Henden.