I 2018 blir det andre boller for fiskesmuglere

Strammer inn regelverket.

FISKEFILET: Første halvår ble det stanset mange fiskesmuglere.  Foto: Tollvesenet

nyheter

Ifølge NRK Finnmark innføres det i 2018 en registreringsordning for bedrifter som driver turistfiske.

Bakgrunnen for den nye ordningen er et økende antall forsøk på å smugle fisk over grensa ut av Norge.


Flinkere til å plukke ut smuglerne

For mye fisk og brennevin.


– Vi som næring får mye pepper, og mange påstander om at vi er en bandittvirksomhet og at vi tømmer havet for fisk. Derfor synes jeg det er flott at myndighetene endelig har tatt tak, sier innehaver av «Big Fish Adventure» i Hasvik Mona Saab til NRK.

På sikt ønsker Fiskarlaget Nord fritidsfiskere skal pålegges å bruke elektronisk fangstrapportering.

– Vi ønsker også at kystfiskeappen utvikles så det kan bli et verktøy for å kontrollere turistfisket, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord til NRK.