– Elevenes beste ivaretas

16. august er ny dato for nedlegging av Kåfjord skole.

FOTOARKIV ALTA FOTOARKIV 2003 KÅFJORD KÅFJORD SKOLE SKOLEBYGG IMG_3740 

nyheter

I dag ble det innkalt til ekstraordinært kommunestyre for å behandle Kåfjord skole på nytt, etter at vedtaket ble underkjent av Fylkesmannen i Finnmark.

– Bedre bærekraft

Administrasjonen i Alta kommune står som ventet fast på at Kåfjord skole skal legges ned og har nå vedlagt en ny innstilling, som også diskuterer barnas beste.

– Det vil være en beslutning som vil gi en bedre bærekraft i kommunens helhetlige skoletilbud. Nedleggingen vil bidra til en bedre økonomisk balanse, uten at nedleggingen har store negative konsekvenser med tanke på barnas beste. Rådmannen mener at elevenes beste vil bli ivaretatt gjennom andre skoletilbud, og samlet sett vil kommunen som helhet tjene på nedleggingen, heter det i innstillingen som skal behandles 16. august.

Skolen selges ikke

Blant ankepunktene mot nedlegging har vært at Kåfjord mister et samlingssted og at den er en forutsetning for utvikling. Kommunen fastslår at skolen ikke vil bli solgt.

– Skolen kan derfor fortsatt være et samlingspunkt for bygda med ulike typer fellesskap.  Det er også signalisert mulighet for at det kan bli etablert en privat skole. Kommunen vil sikre bygda lokaler, men vi vil også peke på viktigheten av å sikre det beste elevtilbudet. Nedlegging av skolen vil ikke legge ned bygda. Med nye veier vil avstanden fra Kåfjord til sentral Alta innebære en fullt ut mulig pendelavstand, heter det i saksfremlegget.

Usikkerheten

Flere foreldre har i brev til kommunen vært opptatt av usikkerheten som er skapt.

– Det er rett at der inntil nå ikke er et lovlig vedtak knyttet til nedlegging av skolen. Samtidig har rådmannen fulgt opp klare forventninger om at kommunestyrets vilje til å legge ned skolen blir fulgt opp. Dette har vært kommunisert tydelig til alle og til de berørte. Rådmannen har lagt vekt på å være tydelig i kommunikasjonen om at skolen ikke vil starte fra august, og dette er gjort for at barn og familier skal innrette seg på det nye. Rådmannen registrerer at det argumenteres med utrygghet for barn, og det argumenteres med at usikkerheten er uheldig. Det er selvsagt ikke bra at det skapes utrygghet. Voksnes rolle er å være tydelige og gi barn mest mulig trygghet.  Voksne må her bidra til barns beste gjennom å kommunisere at barna vil få en god skolesituasjon uansett, heter det.

Bryter ut

Altaposten kunne nylig fortelle at Miljøpartiet De Grønne bryter med resten av posisjonen i spørsmålet om nedlegging fra høsten. De ønsker å gi Kåfjord skole et ekstra år for å planlegge privatskole. Det er imidlertid lite som tyder på at dette får betydning for voteringen, ettersom Høyre går for nedlegging.