– Flere av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet

Slik har 1. halvår vært for Utrykningspolitiet.

ØKNING:UP-sjef for Nord-Norge, Geir Marthinsen, mener flere patruljer er årsaken til økningen i antall saker for UP.  Foto: Jon Terje Eiterå, Bladet Tromsø

nyheter

1364 flere forenklede forelegg og 33 flere pågripelser er noe av det UP kan vise til fra 1. halvår 2017.

Distriktsleder Geir Marthinsen for Utrykningspolitiet distrikt fem, som omfatter Nordland, Troms og Finnmark, skriver i en pressemelding at det samlet er en økning på flere felt, noe som har vært politiets fokus på veiene inneværende år sammenlignet med samme periode i 2016.


Excel To HTML using codebeautify.org
År Pågrepne Forenklede forelegg Gebyrer Fart Rus Annet Totalt
(adferd) beslag
2016 175 5993 840 332 62 (127*) 29 423
2017 208 7357 913 350 98 (205*) 25 473


*Tall i parentes er antall rusførere totalt sett – inkl rusførere med lavpromille og uten førerkort

– Noe av økningen må tilskrives omorganiseringen av UP høsten 2016 som førte til at vi fikk tildelt fire nye patruljer med virkning fra 1. august.

Videre heter det at cirka 80 prosent av de forenklede forelegg skyldes fartsovertredelser, og resten i all hovedsak bruk av håndholdt mobil.

– Gebyrene som er ilagt skyldes manglende bruk av bilbelte, sier Marthinsen.

Distriktssjefen forklarer at han er er spesielt fornøyd med at de har klart å avsløre langt flere rusførere enn tidligere år.

– Når det gjelder generell kriminalitetsbekjempelse har vi pågrepet 208 personer, og stor del av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet.

Han sier også at til tross for økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag har politiet ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til folks adferd på veiene.

– Mange av de veifarende gir oss tilbakemeldinger på at de opplever at fartsnivået og adferden på veiene er blitt bedre – noe som igjen vil bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, sier Marthinsen.