FeFo: – Dette er en milepæl

Over 1.000 har nå skaffet seg gratis fiskekort i Finnmark.

I juni har det vært flest registrerte fiskekort i Pasvikelva.  Foto: Yngve Beddari

Kristin Hornset, utmarksforvalter FeFo  Foto: Presse

nyheter

Innføringen av en frivillig ordning for fastboende i Finnmark, med gratis fiskekort for innlandsfiske, ser ut til å være en vinner for Finnmarkseiendommen (FeFo). Ordningen med gratis fiskekort kom på plass i 2016, med bakgrunn i at FeFo hadde bedre kunnskap om fiskevanene til tilreisende og utenlandske sportsfiskere, enn om fiskevanene til finnmarkingene.

– Dette er en milepæl i arbeidet med å få bedre kunnskap om finnmarkingenes fiskevaner, og dermed et viktig skritt mot en enda bedre og mer treffsikker forvaltning. Gjennom ordningen med gratis fiskekort skaffer vi oss kunnskap vi mangler, og kan dermed treffe mer presise forvaltningstiltak, til beste for alle. Det er derfor gledelig at over 1.000 har skaffet seg gratis fiskekort i Finnmark, sier utmarksforvalter Kristin Hornset i en pressemelding.

Over 9.800 fiskedager

Etter første halvår i 2017 kan FeFo være stolte av å ha solgt 3.497 fiskekort, samt registrert 1.004 gratis fiskekort i Finnmark, hvorav 106 er gratiskort for ungdom.

Det til sammen nå aktivert 9.815 fiskedager, med flest aktiveringer i sonene Halkavarri (1.327), Gallok (1.134) og Lebesby (1.109), rapportert for 3.770 fiskedager og 26.969 fisk er innrapportert.

– Vi forventer lav innrapporteringsprosent om sommeren. Mange er ute og fisker, og rapporteringen kommer derfor senere, sier Hornset og legger til at de trekker gjennom hele sommeren premier blant alle som har skaffet seg gratis fiskekort. Det tar bare ett minutt å registrere seg.

Stor aktivitet i Pasvikelva

FeFo innførte i juni i samråd med lokale aktører fiskesone med obligatorisk fiskekort for alle fiskere i Pasvikelva, også her gratis for fastboende i Finnmark. Også her var formålet å få bedre kunnskap om fisket på norsk side i vassdraget, og de fleste aktiverte og innrapporterte fiskedagene i juni er nettopp fra dette vassdraget.

90 prosent av kortsalget foregår online. FeFo tar gjerne imot tilbakemeldinger på kortsalgsløsningen og soneinndelingen for å gjøre det enda bedre neste år.