Frikjent for å hjelpe asylsøkere

– Jeg har håpet på dette resultatet.

Ankomstsenteret for flyktninger utenfor Kirkenes. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

nyheter

Eirik Nilsen er i Øst-Finnmark tingrett frikjent fra tiltalten for å ha kjørt to flyktninger fra Vestleiren til Kirkenes.

– Jeg er så glad, jeg er helt målløs. Jeg er nesten tom. Jeg har håpet på dette resultatet, men har nesten ikke turt å tro det. Jeg er i sjokk, sier Eirik Nilsen til NRK.

I tiltalen heter det at Nilsen torsdag 21.januar i fjor «hjalp han minst to utlendinger til ulovlig opphold i riket ved å transportere de fra Vestleiren ved Høybuktmoen til Kirkenes kirke.»

– Tok en viss risiko

I retten forklarte han at han så to ukjente personer som stod ved veien i nærheten av Vestleiren, og de spurte han om han kunne kjøre dem til Kirkenes sentrum.Som frivillig har han kjørt flyktninger til ulike aktiviteter som utflukter til Ishotellet, svømmehall og så videre.

Det var derfor ikke noe spesielt med at han kjørte disse to til Kirkenes. Han forklarte at han i ettertid har fått vite at personene han tok med i bilen er fra Syria, men han forklarte at han ikke visste det under kjøreturen.

– Retten finner at tiltalte helt klart er å bebreide for å ha tatt en viss risiko, særlig sett i lys av at situasjonen på Storskog på denne tiden var kaotisk og uoversiktlig, og sett i lys av det han visste om uttransporteringene som hadde funnet sted. Han spurte de to personene om de stod i fare for å bli sendt ut av landet, men gjorde ingen nærmere undersøkelser før han tok de med i bilen. Retten finner at han utvilsomt har handlet uaktsomt gjennom sin handlemåte, men at det under hovedforhandlingen ikke ble bevist utover enhver rimelig tvil at han har handlet med det nødvendige forsett som kreves i utlendingsloven.

– Retten finner at det ikke er bevist at skyldkravet er oppfylt, heter det.