Nesten ikke folk uten arbeid i Alta

Alta har prosentvis færre ledige enn landsgjennomsnittet.

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix 

nyheter

Siste tallrekker fra NAV viser at bare to prosent er arbeidsledige i Alta, mens gjennomsnittet for landet er på 2,6. I Finnmark topper Vardø, Kautokeino og Gamvik statistikken over helt arbeidsledige. Der er det med henholdsvis 5,6 prosent i Vardø, , 5,4 prosent i Kautokeino og 5 prosent i Gamvik. Fylket sett under ett har 3 prosent ledige, skriver NAV i sin ledighetsmelding for juni. Der går det fram at 1221 personer i Finnmark er uten jobb ved utgangen av juni. Det er 58 færre enn på samme tid i fjor. Nest laveste ledighet er det i Tana og Nesseby, der bare 2,1 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb.

Flest menn ledige

– Det er flest industriarbeidere som er arbeidsledige i Finnmark, og 230 av de helt ledige har yrkesbakgrunn fra industriarbeid.  I likhet med resten av landet er det fortsatt industriyrker som har flest ledige arbeidssøkere, tett fulgt av ledige med bakgrunn fra bygg- og anlegg.  sier Steinar Mauseth.

Statistikken viser at det går litt bedre innenfor reiseliv og transport, der det har vært en nedgang i tallet på ledige fra 136 til 117.

Mauseth slår fast at det stadig er flest ledige blant menn i Finnmark, for hele 826 av de 1221 ledige er menn.

Ledige jobber

Tilgangen til ledige stillinger holder seg stabilt sammenlignet med i fjor. Det er registrert 415 ledige stillinger i Finnmark i juni. Flest utlyste jobber finner vi innen helse og omsorgsyrker og innen undervisning, men det er stillinger innen jordbruk, skogbruk og fiske, og bygg og anlegg som øker mest. Denne perioden er disse yrkene registrert med henholdsvis 6 og 51 stillinger, en økning på  532 % og 236 %. Ellers ligger industriarbeid som vanlig høyt med en økning på 104 % i forhold til samme periode i fjord.