Brobygging over landegrenser

Finnmarksungdom på grenseløs utveksling

UT PÅ TUR:  Lávre Johan Eira, Gabriella Jurisic Ottesen, Mina Skjøthaug Karlstrøm, Erik Holmen og Aigin Juhls dro denne uka til Tyskland for å bygge broer. I august er det i Langfjordbotn det skjer.  Foto: Privat

nyheter

Mandag dro Gabriella Jurisic Ottesen med fire flotte ungdommer fra Alta og Kautokeino til Bremen i Tyskland på gruppeutveksling, det hele finansiert av Erasmus+, Aktiv Ungdom i Norge.

Mye læring

Ottesen er leder av en organisasjon som over mange år har gitt ungdom mulighet til å delta på utvekslinger med andre organisasjoner i Europa.  De søker midler gjennom  EUs ungdomsprogram Erasmus+, midler som gjør det mulig med utveksling begge veier.

– Det er mange artige aktiviteter, men det ligger mye læring i disse samlingene også. Vi bruker ikke-formelle læringsmetoder som musikk, teater, diskusjoner, rollespill og fremføringer. Ungdommene må delta aktivt hele tiden. Utvekslingene er også et kulturelt møte mellom ungdommer, der de lærer at likhetene er langt flere enn ulikhetene, påpeker Gabriella.

Lávre Johan Eira og Aigin Juhls fra Kautokeino skal sammen med Mina S. Karlstrøm og Erik Holmen fra Langfjordbotn oppleve nye ting. Begge de to siste har deltatt tidligere på utvekslinger i Tyskland og Makedonia

Uten nettilgang

Utvekslingen som pågår nå kalles  «Let´s do it outside» og er todelt.

– Første del foregår i Tyskland (27.06 - 06.07), mens andre del skjer i verdens navle, Langfjordbotn fra 1. - 10. august, smiler Ottesen, som selv har base i nettopp Langfjordbotn. Her skal de fokusere på utendørsaktiviteter og sunn livsstil og alt det hyggelig man kan gjøre ute og sammen med andre, uten nettilgang.

– Dette sammen med fokus på de utfordringer vi ser i samfunnet med økende fremmedfrykt, rasisme og radikalisering. Ungdommene skal få jobbe med temaer knyttet til flyktningkrisen, diskriminering, radikalisering og minoriteter. Vi legger vekt på at ungdommene skal få bakgrunnsinformasjon fra hverandre, ved å dele erfaringer fra sine hjemland, forteller hun.

Dette gir de unge et eierforhold til team. I Bremen/Oldenburg skal de også besøke en organisasjon som jobber direkte med flyktninger.

–  Vi legger også stor vekt på å være fremtidsorientert ved å gi verktøy og motivasjon til å påvirke situasjonen. Alle kan vi være med å gjøre en forskjell og uttrykke vår mening ved å være aktive borgere i samfunnet, sier Ottesen.