Slutt for fakultetet

Finnmark står uten et selvstendig fakultet fra 2018.

– Dette er selvfølgelig veldig skuffende, sier Wenche Kjæmpenes. Her med Kristen Albert Ellingsen, Pål Markusson.  Foto: Jarke Mjøen

nyheter

Styret for Universitetet valgte nemlig bort det såkalte IRS-fakultetet i Alta med et enstemmig pennestrøk i dag.

– Dette er selvfølgelig veldig skuffende og vi skal nå gjennom den tredje store endringen på to år. Det er likevel viktig å huske på at studiene skal fortsette. Ingenting blir lagt ned og det er kanskje viktig å fortelle til studentene som skal begynne hos oss, at studieplassene består, sier dekan Wenche Kjæmpenes, som har følgende fromme håp

- Nå får vi bare håpe at den nye strukturen gir muligheter for videre utvikling, med satsing på forskning, tilføyer Kjæmpenes, som også forventer egne instituttledere

Idrett, reiseliv og sosialfag ved UiT, Campus Alta ble ikke reddet på oppløpssiden, som mange hadde håpet på. Universitetsdirektøren fikk det likevel bare nesten som han ville, for innstillingen gikk ut på å stå igjen  med fem fakulteter, mens styret fredet juridisk fakultet i Tromsø, men utraderte IRS-fakultetet i Alta. Følgende seks fakulteter er dermed tilbake:

  • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Det juridiske fakultet
  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid.

To viserektorer

Det skal opprettes to regionale viserektorstillinger, en i Alta og en i Harstad.

I ei pressemelding fra universitetet heter det: "Dagens vedtak vil føre til endringer for noen, mens andre vil merke lite til organisasjonsendringen. Alle fakulteter vil likevel berøres og lederne for de ulike enhetene har noen umiddelbare tanker om det som nå er besluttet:

– Vi ved Det juridiske fakultet er veldig glade for at vi fortsatt skal være et fakultet. Det mener vi er en god løsning for UiT, og vi kommer til å jobbe knallhardt for å møte de utfordringene som UiT står foran fremover, sier dekan Trude Haugli ved Det juridiske fakultet.

– Ledelsen på Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag er veldig skuffet over at vi blir nedlagt som fakultet. Når det er sagt, forventer vi at våre fagmiljøer får status som egne institutt - fortsatt ledet fra Alta, og at de blir tatt god vare på i den nye strukturen styrt fra Tromsø. Vi forventer også en faglig - og forskningsmessig oppbygning både i Alta og på de andre campuser der vi i dag har aktiviteter, heter det i en uttalelse fra Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag.

Har gjort en god jobb

Wenche Kjæmpenes føler at IRS i Alta har gjort en god jobb og utviklet fagmiljøene, men at dette åpenbart ikke har blitt tolket som godt nok.

–Jeg er mest bekymret for de administrative støttefunksjonene som fakultetsdirektør, personalsjef og instituttledere, for alt skal nå styres fra Tromsø. Det er bare vi og kunstfag som legges ned. Vi tenker at vi må brette opp ermene og se på mulighetene som gir seg i en ny struktur, hvor synergier og løfting av nye fagområder er lovet, så forventer vi også at det blir egne instituttledere og en ekstra innsats for de fagmiljøene som er bygget opp i Finnmark innenfor reiseliv, sosialfag og idrettshøgskolen. Alt skal etter vedtaket styres fra Tromsø etter 1. januar i 2018, så jeg er bekymret for sentralisering også av fagområdene, sier hun.

Positivt for Tromsø

Tidligere rektor Sonni Olsen ser positive elementer.

– Det er positivt at våre beslektede fagmiljøer i Alta og Tromsø nå blir samlet. Det er også en stor fordel at vi skal tilsette en viserektor i Alta som vil få en viktig rolle som samlende for den faglige aktiviteten i hele Finnmark og Nord-Troms, og sikre at toppledelsen er til stede i denne regionen. Samtidig er vedtaket skuffende for UiT som helhet, fordi det ikke vil skape ett fusjonert universitet, mener Sonni Olsen, dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutedanning.

Bakgrunnen til saken er at UiT har gått gjennom flere fusjoner og styret har vedtatt en ny strategi “Drivkraft i nord” som alle skal være med å bidra til å forenkle, fornye og forbedre UiT. Universitetet har gjennom flere fusjoner vokst til å bli et av Norges største universitet med mer enn 16.000 studenter og 3.500 ansatte. Universitetet har virksomhet i hele Nord-Norge, samt Svalbard. 

Organisering av fag og campus har en egen hjemmeside, med oppdatert informasjon.