– 1,2 klima-millioner til Alta

Alta plukket ut for klimasatsing.

TRÅR TIL FOR ALTA: Abid Raja, her sammen med Trine Noodt, har fått regjeringen til øke potten for klima-tiltak i statsbudsjettet. Nå er potten fordelt ut til kommunene, blant annet får Alta og Finnmark fylkeskommune penger. her sammen med Venstres toppolitiker i Alta og Finnmark, Trine Noodt, gjør en jobb for at minister Ketil Solvik-Olsen skal bidra til at Alta får tilbakebetalt utgiftene for utfyllingen av rullebaneområdet i Bukta.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Alta kommune får nær 1,2 statlige millioner kroner til en lokal omstilling og satsing på klimatiltak. Til sammen er det 124 kommuner som skal dele på 150 millioner kroner.

– Pengene er et resultat av Venstre-gjennomslag i budsjettforhandlingene for 2016 og 2017. I fjor var potten på 100 millioner kroner, forteller Venstre-topp Trine Noodt.

Blitt nedstemt

Venstre har over mange år vært en pådriver i Alta kommunes omstilling mot et mer klimavennlig samfunn og har kommet med ren rekke forslag.

– Venstre lokalt har vært opptatt av klimatiltak og satsing i Alta og spilt inn forslag om dette lenge. Blant annet har vi bedt om å få vurdert muligheten til å gå over til biogass på søppelbilene våre. Vi har også vært i front på en satsing på elbil og ladestasjoner, samt opptatt av klimavennlige offentlige bygg og boligfelt.   Dessverre har vi bli blitt stemt ned, det er derfor desto mer gledelig at Alta kommune nå satser på disse områdene og får statlige midler til dette, klargjør Noodt.

Gulrot-tenkning

Klimasats-ordningen skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å redusere klimagassutslipp, og til å omstille seg til lavutslippssamfunnet. I år har 170 vidt forskjellige prosjekter fått støtte. Potten skal brukes på alt fra el-sykler til arealplanlegging og biogassprosjekter, med mer. Klimasatsmidlene kan dekke opptil 50 prosent av prosjektkostnadene, resten må kommunen dekke selv.

– Alle må bidra i overgangen til et grønnere samfunn, og kommunene er svært viktige når det kommer til lokale utslippskutt. Klimasatsmidlene gir dem mulighet til å sette i gang helt konkrete klimavennlige prosjekter som ellers ikke hadde fått støtte, klargjør Noodt som har en ambisjon om at Alta kommune skal bli en av de grønneste kommunene i landsdelen.


 Dette er prosjektene som har fått 1,161 millioner kroner fra Staten under forutsetning at

 Alta kommune går inn med samme sum:

  • Alta kommune - Klimavennlig planlegging av kommunale bygg -  500.000 kroner- Prosjektering klima-ambisiøse bygg
  • Alta kommune Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbruk- 126.000 kroner - Prøvekjør el-sykkel + buss
  • Alta kommune - Ladepunkter for kommunale tjenestebiler - 180.000 kroner - Lading til tjenestebiler
  • Alta kommune -  Kartlegging av biogasspotensialet i Alta - 155.000 kroner - Biogass forprosjekt
  • Alta kommune - Klimavennlig boligfellt - 200.000 kroner - Areal- og transportplanlegging

Vi tar også med at at fylkeskommunen er kommet med på ordningen med et prosjekt for kollektivtrafikken:

  • Finnmark fylkeskommune - Anropsstyrte holdeplassanløp - 350.000 kroner. - Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging