19 kan bli 12

NAV: – Overbevist om at vi får bedre tjenester med ny organisering.

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix 

nyheter

Mens det før var 19 regioner, tilrår arbeidsdirektøren at det blir 12.

Regionkontorene legges til Tromsø/Vadsø, Bodø, Steinkjer, Molde, Bergen, Stavanger, Arendal, Skien, Oslo, Hamar og Drammen.

– Jeg synes arbeidsdirektørens anbefaling ser fornuftig ut, og anbefaler derfor at vi går inn for dette. Den nye organiseringen medfører naturlig nok at byene som er valgt, vil få flere arbeidsplasser, noe som kommer innbyggerne til gode, sier Fremskrittspartiets arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg til NTB.

Bakgrunnen for utredningen er å følge opp NAV-meldingens signaler om å styrke kontorenes muligheter og evner til arbeidsrettet oppfølging av brukerne. Det skal skje ved blant å flytte ressurser fra fylkesnivå til NAV-kontorene.

Utredningen er også begrunnet med at NAVs organisering må tilpasse seg endringene som skjer i fylkesmannsembetene og i regionalt folkevalgt nivå.

– Det er helt naturlig at vi organiserer samfunnet annerledes når vi endrer fylkessammensetningen. Jeg er overbevist om at vi får bedre tjenester med ny organisering, og bedre service for hver krone, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), som leder kommunalkomiteen.

Vågeng sender saken til Arbeidsdepartementet for endelig avgjørelse.

(©NTB)