Dekker bruddet med trafo-mold

Masser fra transformatortomta på Skillemoen benyttes til miljøtiltak i berget.

 – At man kan benytte knust skifer til stasjonstomta er en god, lokal ringvirkning av utbyggingen, sier Jacob Grønn.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Etter ønsker fra Alta kommune benyttes overskuddsmassene av vekstjord fra stasjonstomten på Skillemoen til å revegetere gamle, nedlagte skiferbrudd i Pæska, heter det i en pressmelding fra Statnett.

– Det er et flott miljøtiltak og god samfunnsnyttig synergi av vår anleggsvirksomhet, sier Jacob Grønn, prosjektleder for 420 kilovolts kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi. 

Statnett henter knust skifer fra Pæska til utfylling av stasjonstomta, og i retur fra Skillemoen kjører lastebilene fra Anlegg Nord vekstjord til Pæska.

 – At man kan benytte knust skifer til stasjonstomta er en god, lokal ringvirkning av utbyggingen, legger Grønn til. 

Det er Anlegg Nord som har kontrakt på grunnarbeidene på Skillemoen, og det er også Anlegg Nord som har kontrakt med Alta Skiferbrudd SA om knusing av skifer til fyllmasser.

Stasjonstomta på Skillemoen skal opparbeides og klargjøres for tradisjonelt, luftisolert anlegg, og ferdigstilles til høsten. Byggestart for trafoene og andre bygninger er forventet i 2018 og i 2021 skal det være klart for å sette strøm på ledningsnettet.