7 måneder uten lusemidler

Cermaq har ikke brukt lusemidler i Finnmark siden november 2016.

I Finnmark er det et godt samarbeid mellom de ulike oppdrettsselskapene som opererer i samme område. Her har det ikke vært avluset siden i fjor høst.  Foto: Cermaq

nyheter

– Det skyldes først og fremst en proaktiv strategi for å holde lusenivåene lave, og et godt samarbeid med de andre oppdrettsselskapene i regionen, skriver Cermaq i en pressemelding.

Cermaq er det største oppdrettsselskapet i Finnmark med en årsproduksjon på rundt 30.000 tonn laks, til en salgsverdi på over 1,2 milliarder kroner.

Siste gang Cermaq brukte medikamenter i Finnmark for å holde lusa borte var i november 2016. Da fikk laksen ved noen anlegg lusebehandling gjennom fôret. Siste gang Cermaq brukte badebehandlinger mot lus var i oktober 2016.

– Vi behandler på et tidlig stadium, slik at lusenivåene etter dette aldri har blitt høye. I tillegg bruker vi luseskjørt på så å si alle anleggene. Disse hindrer lusa i å komme inn i merdene, heter det i pressemeldingen.

– Når snøen i fjellene smelter vil det komme mye ferskvann i fjordsystemene, noe som reduserer utviklingen av luseegg og luselarver. Det gjør at også bildet fremover foreløpig ser bedre ut enn det har gjort på mange år, sier Karl Fredrik Ottem, fiskehelsesjef i Cermaq.  Foto: Cermaq

– 7 måneder uten bruk av lusemidler i det hele tatt er utrolig bra, og viser at strategien vår er riktig, sier Karl Fredrik Ottem, fiskehelsesjef i Cermaq.

– Vi har mange dyktige medarbeidere i Finnmark som jobber hver dag for å sikre god fiskehelse og fiskevelferd. Det at vi overvåker lusesituasjonen nøye og går inn tidlig er også en av grunnene til at vi i vår høringsuttalelse til Mattilsynet i forbindelse med ny luseforskrift anbefalte en aktivitetsgrense. Vi ser at det virker, sier Ottem.

I Finnmark er det et godt samarbeid mellom de ulike oppdrettsselskapene som opererer i samme område. Samarbeidet går blant annet ut på at selskapene koordinerer avlusing. Også når det gjelder utsett av smolt og brakklegging av lokalitet etter endt produksjonssyklus er samarbeidet mellom aktørene styrket.

– Det ligger fortsatt en del snø i fjellene i Finnmark. Når denne smelter vil det komme mye ferskvann i fjordsystemene, noe som reduserer utviklingen av luseegg og luselarver. Det gjør at også bildet fremover foreløpig ser bedre ut enn det har gjort på mange år, sier Ottem.