– Siv med et gedigent mageplask

Ap hevder Høyre/Frp sine helseløfter er en resirkulering av tidligere løfte.

Steinar Karlstrøm  Foto: Bjarne Krogstad

nyheter

Venstres Trine Noodt betegner innsatsen til Høyre og Frp, eller rettere sagt deres konkrete forbedring av helsetilbudet i Alta, som en flau sak for partiene. Leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm, går om mulig enda lengre.

– Ut fra de forhåpningene som er skapt hos befolkningen i Alta når selveste finansministeren og en av de mektigste i regjeringen tar turen til Alta for angivelig legge fram en storsatsing på helsetilbudet, framstår det som kommer ut som et gedigent mageplask, sier Karlstrøm til Altaposten.

– Intet nytt

Han viser til at det meste som ble presentert er tjenester som ble  lovet allerede av daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap). Når Siv Jensen  (Frp) og Frank Bakke-Jensen (H), begge regjeringsmedlemmer, tropper opp i Alta var forventningene om noe nytt enorme. Alle ventet på noe som kunne gi befolkningen trygghet for at Alta vil få et helsetilbud på nivå med sammenlignbare regioner ellers i landet.

–  CT og MR er et minimumstilbud, også at det skal bemannes og at eksempelvis slagpasienter skal få rask hjelp i Alta med trombolysebehandling. Det var jo noe av bakgrunnen og en naturlig følge av at CT og MR blir lokalisert til Alta. For øvrig ser vi at billeddiagnoseavdelingen etter Finnmarkssykehusets planer ikke skal oppbemannes for en døgnbemanning, noe jeg anser som et klart brudd med de lovnader som er gitt tidligere, sier Karlstrøm.

Stedlig ledelse

Venstres Trine Noodt er helt enig med Karlstrøm, og ber Alta Høyre og Alta Frp forklare hvorfor ikke løftene til Bakke-Jensen og Siv Jensen om støtte til en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark følges opp. Jensen har tidligere gitt garanti om utredning, og Bakke-Jensen har gått høyt på banen mot tidligere helseminister fra Ap som ikke var villig til å utrede strukturen.

– Dette er en avledningsmanøver som folk i Alta ikke biter på. Hvorfor skal Finnmark lide under lavere krav til utredning og faktabaserte beslutningsgrunnlag enn resten av Norge? Resepten til Høyre og Frp er mer klatting på et tilbud som alle ser ikke tilfredsstiller en befolkning på mellom 20.000 og 25.000 mennesker, sier Noodt.

Venstre-toppen sier at kravet om stedlig ledelse av Klinikk Alta ville blitt et lite steg i riktig retning, men så lenge alt skal styres fra Hammerfest og lederen i Alta kun blir på nivå tre, mener hun også dette er et spill for galleriet.

– Vi er blitt forledet til å tro at Alta som et tredje sykehus ikke kan få politisk oppslutning, men historien om Odda sjukehus viser med all tydelighet at det må være noe som Stortinget kan støtte, slår Noodt fast.

Regjeringsmedlemmene lovte på pressekonferansen å opprette en slagalarm i Alta. Noodt sier at en slagalarm medfører en bemanning som det ikke er plass til i planene for Alta nærsykehus, og som det heller ikke er mulig å legge til rette for innenfor de arealene som er tenkt bygd ut.

Slagalarm er et akutteam med representanter fra AMK, akuttmottaket, radiologisk avdeling og nevrologisk avdeling. Ved hjerneslag dør det to millioner nerveceller hvert eneste minutt, så behandlingen startes så raskt som mulig. Slagalarmene som er opprettet er ved store regionsykehus.