– Ballo bare vanlig medlem

Ikke viktig for uformingen av helsepolitikken til Alta Ap.

VANLIG MEDLEM: Olav Gunnar Ballo taler kun for seg selv, ikke for Alta Ap, bekrefter leder Steinar Karlstrøm.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Lege, tidligere stortingsrepresentant for SV og nå medlem av Ap, Olav Gunnar Ballo, har i flere innlegg gått ut med hard kritikk av de som kjemper for at Alta skal få akuttsykehus og fødeavdeling. Han har også kritisert årsmøtet i Alta Kraftlag for å ha tilbudt tomt til sykehuset strategisk plassert nær Alta Lufthavn. Det har skjedd både i det offentlige rom og overfor personer knyttet til Alta Kraftlag.

– Vi er blitt utfordret av Altaposten på om Ballo taler for Alta Ap i sine innlegg mot akuttsykehus og fødeavdeling. Det gjør han ikke. Det er ikke korrekt at han per i dag er medlem av helsepolitisk utvalg i Alta Ap, men var det inntil han trakk seg fra utvalget under valgkampen i 2015. Bakgrunnen var at ordførerkandidat Monica Nielsen og daværende partileder Bernt Berg, gikk hardt ut mot å igangsette utbygging i Hammerfest av nytt sykehus før det var foretatt en grundig utredning, opplyser leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm.

Han ønsker ikke å gå inn i noen avispolemikk med Ballo om kommunepartiets helsepolitikk.

– La meg gjøre det hundre prosent klart; Alta Ap kommer til å kjempe hele veien for at befolkningen i Alta skal ha et best mulig helsetilbud, det betyr både akuttilbud og fødeavdeling. Kravet om en helhetlig utredning, hvor også tre sykehus i Finnmark må utredes på bakgrunn av den sykehustetthet som er opprettet andre steder i landet, har hele Alta Ap i ryggen, klargjør Karlstrøm.

Altaposten beklager at vi ikke har fått med oss at Ballo gikk ut som en sentral utformer av helsepolitikken til Alta Ap i 2015, og i dag kun er et ordinært medlem.