– Er dette sant, Høie?

Helseministeren avviser tre sykehus i Finnmark.

HAR UTREDET: Bent Høie avviser tre sykehus og hevder at det er gjort grundige utredninger. Han sier tre sykehus er urealistisk.  Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Avvisningen av akuttsykehus i Alta kommer i hans skriftlige besvarelse til spørsmålene stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) har rettet til helseministeren om framtidig helsetilbud i Alta.

BER HØIE DOKUMENTERE: Kåre Simensen (Ap) betviler at det er gjort grundige utredninger av ulike alternativ for en framtidig sykehusstruktur. Nå ber han Høie legge disse fram.  Foto: Kåre Simensen

 

– Svaret er som forventet. Jeg registrere bare at statsråden i sitt svar referer til en grundig utredning gjort av Helse Nord og Helse Finnmark. Han avviser samtidig at oppbyggingen av et akuttsykehus i Alta er aktuelt, og begrunner det med at det hverken er faglig eller økonomisk bærekraftig med tre sykehus i Finnmark. Er det sant, Høie, at det er gjort grundige utredninger av en slik modell?


– Blodig urettferdig

Ber Høie forklare Stortinget forskjellen på behovet for akuttilbud i Alta og Odda.

 

Må dokumenteres

Dersom Høie har dokumentasjon gjennom grundige utredninger fra Finnmarkssykehuset og Helse Nord på sin konklusjon, er stortingsrepresentanten som er på vei ut helt klar på at helseministeren snarest må legge dette fram for offentligheten.

– Jeg tilhører de som stiller seg undrende til påstanden om at det er gjort grundige utredninger av strukturen, og at de utfordringer som er framkommet for helsetilbudet i Alta er besvart gjennom en helhetlig strukturutredning. Det må selvfølgelig være en utredning som tar for seg ulike alternativ, også det med tre sykehus. Om ikke Høie er villig til å legge fram dokumentasjonen  så ber jeg hans regjeringskolleger, og ikke minst lokale representanter for regjeringspartiene, få disse utredningene ut til offentligheten, sier aronnesingen.

Nærsykehuset en bløff?

Kåre Simensen har registrert den frustrasjon og usikkerhet som er oppstått ved at planene for Alta Nærsykehus er tatt betydelig ned, og at det stilles store spørsmål ved hvordan en oppbygging av tjenestene kan skje med den organisering som det nå legges opp til, og den nedskalering som har skjedd.


– Full krise – 350 på venteliste

Til tross for løfter er den kirurgiske aktiviteten i Alta bygd ned.

 

– Så min andre sterke oppfordring til statsråden er å gå ut å konkretisere hvilket utvidet tilbud Alta skal få. Hvordan skal billeddiagnoseavdelingen med CT og MR bemannes,  vil det bli 24/7 eller 8-16 fem ganger i uka. Hvis det siste gjelder så vil det garantert provosere mange, inkludert meg selv.  Det har vært spekulert masse om hvordan de nye tilbudene skal bemannes, nå må det snart avklares. Skal Alta få et helhetlig helseløft, eller skal innbyggerne på nytt roes ned med klatting på eksisterende tilbud som ikke gir innbyggerne sikkerhet for liv og helse?


Nærsykehuset styres fra Hammerfest

Hammerfest sykehus skal ha all styring med det som skjer i Alta.

 

Tre sykehus

Kåre Simensen applauderer den jobben Lars Abrahamsen har gjort med å få fram fakta om pasientgrunnlag, reiseavstander med mer sett i forhold til en modell med tre sykehus. Han har også sammenlignet en slik løsning med andre steder i landet.

– Finnmark er ikke tjent med en debatt der spørsmålet er om vi skal flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta.  Derfor er modellen til Abrahamsen med tre akuttsykehus svært interessant. De tall han har lagt fram tilsier en stikk motsatt konklusjon av den Høie kommer med. Avstander, klimatiske forhold og tilgjengelighet gjør at andre deler av landet med mindre befolkningsgrunnlag har blitt tilgodesett med en slik modell, så hvorfor ikke Finnmark? Argumentasjonen med at det ikke er fagfolk nok til en slik modell holder heller ikke, slår Simensen fast.

– Så da er du og Ap for å sette full gass mot en utredning og deretter tre sykehus i Finnmark?

– Jeg snakker for meg selv. Dersom vi blir en felles region med Troms vil modellen med tre sykehus ha en enda større aktualiteten, men uansett synes regionmodell er det interessant å få den vurdert. Med en ny storregion finnes ikke fylkesgrensen som som i dag, noe som vil øke pasientgrunnlaget. Jeg tror vi er der at vi bør hoppe over fokuset på utredning og gå rett på den strukturen Lars Abrahamsen har lansert med tre sykehus.

Spørsmålet

Dette er spørsmålet Simensen stilte helseministeren i  mai og som nylig ble besvart på en måte spørsmålsstilleren mener ikke oppklarte essensen i spørsmålet:

«Helseministeren vektlegger vær- og geografiske utfordringer for hans JA til å beholde akuttilbudet ved Odda Sykehus. Det er bra. Men når det diskuteres et utvidet akuttilbud ved Alta Nærsykehus betyr geografi og værutfordringer ingenting i flg Statsråden. At over 20000 mennesker må fraktes vel 130 km over værharde strekninger for å få sitt akuttilbud i Hammerfest har statsråden liten forståelse for. Kan statsråden forklare meg hvorfor han velger å se så ulikt på to helt like helseutfordringer?»