Nå får vi fylkesungdomsråd i Finnmark

– Ungdommens stemme må bli hørt.

Et enstemmig fylkesting vedtok å starte arbeidet med å etablere et eget fylkesungdomsråd i Finnmark.  Foto: Finnmark fylkeskommune.

nyheter

I en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune heter det at et enstemmig fylkesting vedtok å starte arbeidet med å etablere et eget fylkesungdomsråd i Finnmark.

– Ungdommens stemme må bli hørt i saker om angår dem, og etter mange år med ulike løsninger lander vi endelig på en permanent løsning for ungdomsmedvirkning, slår fylkestingspolitikerne fast.

Rådet skal organiseres på samme måte som de andre to fylkeskommunale rådene; eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Uttaler seg i fylkestingssaker

Det settes av egne midler både til drift av rådet, samt en søkbar tilskuddspott til ungdomsaktivitet på kr.50.000,- som rådet selv deltar fordeling på.

Rådet vil ha mulighet til å uttale seg i fylkestingssaker, og skal ha to fysiske møter i året, tilknyttet et Fylkesting.

Starter rekruttering

Nå starter jobben med å rekruttere engasjert ungdom til de åtte plassene i rådet.

– Lokale ungdoms- og elevråd får i løpet av høsten mulighet til å komme med innspill til kandidater. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og det er viktig at sammensetningen av medlemmer gjenspeiler spredning både i alder, kjønn og geografi, heter det i pressemeldingen.

12. oktober 2017 skal hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedta endelig sammensetning av rådet.