NAV sparte seks prosent sykepenger

Det ble utbetalt 40 millioner kroner mindre i sykepenger i Finnmark i 2016 enn i 2015.

MINDRE UT: NAV betalte ut 40 millioner kroner mindre i sykepenger i Finnmark i 2016 enn 2015 viser statistikken fra Arbeidslivssenteret.   Foto: Arkiv

nyheter

Det viser tall fra Arbeidslivssenteret til NAV i Finnmark som i fjor betalte ut 678 millioner kroner mot 718 millioner kroner året før, viser statistikken som lederen for Arb4eidslivssenteret, Dagfinn Gjerde kunne presentere forleden dag.

Glade for nedgangen

– NAV utbetalte 678 millioner kroner i sykepenger i Finnmark i 2016. I tillegg kommer det som arbeidsgiver utbetaler i arbeidsgiverperioden.  Vi er glade for at vi nå ser en nedgang i utbetalingene i 2016 sammenlignet med 2015. Utbetalingene fra NAV samsvarer også med nedgangen som vi ser i sykefraværsprosenten.  Det er de største kommunene som har størst nedgang i utbetalingene i kroner og ører. Vi håper denne positive utviklingen fortsetter også i 2017, sier Dagfinn Gjerde til avisa.

Små kommuner

Størst nedgang prosentvis i sykepengeutbetaling var det Lebesby kommune som hadde, der nedgangen var fra 9 til 6 millioner kroner, eller 32 prosent. Loppa kommune gikk tilbake i sykepengeutbetaling med 20 prosent fra 9 til 7 millioner kroner.

De to kommunene som topper listen for økt sykepengeutbetaling er Måsøy og Kvalsund med henholdsvis 26 og 24 prosent i pluss på sykepengene. Berlevåg økte med 15 prosent fra 10 til 12 millioner kroner, mens det i Tana, der forbruket av sykepenger steg fra 23 til 25 millioner kroner fikk en  prosentvis økning på 9.

Kroner og øre

Det var ikke uventet de mest folkerike kommunene som fikk flest kroner til sine sykemeldte fra NAV. Alta gikk tilbake fra 199 millioner kroner til 194 en nedgang på 4 prosent. Hammerfest brukte 13 prosent mindre i 2016 enn i 2015 og reduserte sykepengebruken fra 115 til 101 millioner kroner. Også i Sør-Varanger sank sykepengeforbruket hos NAV, her fra 93 til 92 millioner kroner, eller skarve to prosent.

Excel To HTML using codebeautify.org
Stønadsområde   2650 Sykepenger Utbetalt mill kr  2016 Utbetalt mill kr 2015 Utbetalt. Endring fra året før. Prosent
20 Finnmark 678 718 -6%
2002 Vardø 17 16 3%
2003 Vadsø 48 50 -4%
2004 Hammerfest 101 115 -13%
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 17 17 4%
2012 Alta 194 199 -3%
2014 Loppa 7 9 -20%
2015 Hasvik 9 9 -7%
2017 Kvalsund 11 9 24%
2018 Måsøy 9 7 26%
2019 Nordkapp 25 29 -13%
2020 Porsanger   Porsángu Porsanki 43 51 -17%
2021 Kárásjohka   Karasjok 24 26 -6%
2022 Lebesby 6 9 -32%
2023 Gamvik 10 12 -17%
2024 Berlevåg 12 10 15%
2025 Deatnu Tana 25 23 9%
2027 Unjárga   Nesseby 8 8 1%
2028 Båtsfjord 20 24 -18%
2030 Sør-Varanger 92 93 -2%