Finnmarkslege holdt foredrag på europeisk kongress

Forskning fra Finnmark baner vei.

Professor Torben Wisborg holdt foredrag for den europeiske anestesikongressen i Genève.  Foto: European Society of Anaesthesiology / Finnmarkssykehuset

nyheter

Sist søndag, 4. juni, holdt er anestesilege i Hammerfest og leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Professor Torben Wisborg, om de viktigste akuttmedisinske nyhetene på den europeiske anestesikongressen i Genève.

Kongressen hadde mellom 6.000 og 7.000 deltakere.

Forskningsnytt

Wisborgs forelesning var ifølge en pressemelding fra Finnmarkssykehuset en oppsummering av siste års vesentligste forskningsnyheter, og han tok for seg blant annet ny viten om at det viktigste ved hjertestans er tidlig brystkompresjon, og at bruk av munn-til-munn/maske-bag ser ut til å være bedre for overlevelse enn intubasjon eller andre avanserte prosedyrer.

– Ny viten tyder på at teamtrening av team både utenfor sykehus og på sykehus ikke bare gir bedre funksjon av teamene men faktisk også bedre overlevelse for pasientene, heter det.

Kongressen dekket alle områder av anestesispesialitetene: Anestesi til operasjon, intensivbehandling, smertebehandling og akuttmedisin.