Oppretter ungdomsråd

Ungdommene får innflytelse i fylkespolitikken

FORNØYDE: Tommy Berg (SV), Hanne Iversen (Ap) og Svein Iversen (KrF) er glade for at det blir opprettet et ungdoms i Finnmark.  Foto: Presse

nyheter

Tommy Berg (SV), Hanne Iversen (Ap) og Svein Iversen (KrF) kunne smile etter behandlingen i hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Etter møtet i Båtsfjord er det klart at det opprettes et eget ungdomsråd bestående av åtte medlemmer.

– Hovedutvalget ønsker aktive og medvirkende barn og unge i Finnmark, fastslår trioen-

Hovedmålsettingen for ungdomsrådet for Finnmark, er at de skal jobbe for et bedre og bredere kulturtilbud, arbeidstilbud, utdanningstilbud og bo- og aktivitetstilbud for ungdom i fylket.

– Ungdomsrådet for Finnmark skal være en kanal for ungdomsmedvirkning og samarbeid på tvers av kommune- fylkesgrenser og landegrensene, heter det.

– Dette er en gladsak for Finnmark. Ungdommen er framtiden, fastslår Tommy Berg, Hanne Iversen og Svein Iversen fra den solfylt fiskertihovedstaden i fylket.