– Sykehusstrukturen ferdig utredet

Rett på kravet om fødeavdeling.

SENDT TIL SOLBERG: Alta Høyre har behandlet helsetilbudet i Alta på medlemsmøte og har sendt gitt sine innspill til statsministeren. 

nyheter

2. kandidat på Stortingslista til Finnmark Høyre, Marianne Haukland, sier til Altaposten at hennes lokallag i medlemsmøte sist onsdag har vedtatt å gå vekk fra kravet om utredning, og rett på kravet om fødeavdeling og fullverdig akuttilbud.

– Det er det medlemmene i Alta Høyre, og også innbyggerne i Alta krever. Vi jobber aktivt for å jobbe for et bedre helsetilbud i Alta, blant annet direkte mot Høyres toppolitikere, inkludert helseminister Bent Høie. Vi ser imidlertid at å stå på kravet om utredning som fånyttes så lenge helseministeren konsekvent har avvist at det vil komme noen utredning, sier Haukland.

– Dersom du skulle komme inn på Stortinget, vil du stemme ja eller nei til Venstres dok. 8-forslag som krever utredning og time-out i utbyggingen av sykehusstrukturen i Finnmark?

– Jeg vil stemme ja til forslaget. Både Alta og Finnmark Høyre har klare vedtak på at strukturen skal utredes, og jeg vil følge fylketspartiets vedtak, sier Haukland.

Uttalelse

Altaposten har tidligere denne uka hatt en sak om regjeringsmedlem og tidligere leder i Finnmark Høyre og hans tidligere uttalelser om helsepolitikken. I en uttalelse som er sendt media etter medlemsmøte onsdag sier Alta Høyre følgende:


Bakke-Jensen kritisk til helseministerens dobbeltkommunikasjon

...men det var da Ap styrte og nektet å utrede sykehusstrukturen.

Tips oss
Ring, SMS, MMS til 901 37 819, epost til redaksjonen@altaposten.no.
 

«Sykehusstrukturen er ferdig utreda i Alta. Alta skal ha ett sykehus tilbud med  akuttmottak og fødeavdeling. Alta Høyre stiller seg bak kravet fra innbyggerne, som ønsker trygghet og ett verdi helsetjenester for en befolkning på over 20000.Rapporten fra Oslo Economics har allerede vist oss at et slikt tilbud i Alta vil gi god samfunnsøkonomisk effekt.

Alta Høyre ønsker flere og bedre sykehustjenester til Alta Sykehus. Døgnåpen røntgen, CT og MR vil gi oss livsviktig diagnostisering lokalt i Alta. Vi forventer at tjenesten legger opp til at lege personalet skal kunne utføre trombolyse-behandling på slagpasienter lokalt.

Ambulanser har utviklet seg enormt den siste tiden, flere og mer moderne ambulanse tjenester ( bil, fly og helikopter)vil kunne gi pasienter stabilisering og behandling på vei til sykehuset. (UNN) Et bedre tilbud vil gi innbyggerne Vest-Finnmark og på innlandet trygghet og forhindre merskader. Velferdsteknologi vil være en viktig nøkkel for å gi innbyggerne denne trygget.

Alta sykehus skal ha egen stedlige ledelse.

Pasientreiser er ofte en belastning for syke og gamle pasienter derfor ønsker vi fortsatt at reisen til og fra sykehus skal være tilpasse tiden pasientene bruker til og fra sykehuset.»

Kravet fra Alta Høyre sendes til Erna Solberg og Frank Bakke-Jensen.