– Ikke i våre hender

– Flertallet ligger hos opposisjonen.

FOR SENT UTE: Odd Erling Mikalsen i Alta Frp mener det er bråhast med å ta vare på de lille matjorda som er igjen i Alta.  

nyheter

Frps landbrukspolitiske talsmann lokalt støtter Geir Ove Mannsverk hundre prosent i ønsket om at dagens investeringsnivå i Innovasjon Norge må beholdes.

Odd Erling Mikalsen stiller seg bak bøndene i kampen mot et tak på to millioner kroner for investeringer, men fastslår at bondelagets egen forglemmelse av en rettferdig avtale i Finnmark er årsaken til at problemstillingen er et tema i landbruksforhandlingene.

– Mannsverk har helt rett. Bondelaget sentralt må ta selvkritikk for dette, så er det opp til opposisjonen og ikke minst KrF og Venstre å vise hva de vil med distriktsjordbruket. De har flertallet i akkurat denne saken og må fikse det sjøl, mener Mikalsen, som mener bøndene som investerer for 10-12 millioner kroner fortjener annet enn lommerusk i støtte.

Han mener også at man styrte mot brudd i landbruksforhandlingene med fullt overlegg.

– Det handler om at man snakket vekselsvis om både svartedauden og dommedag da Frp fikk landbruksministeren. Da er man i skyttergravene automatisk, selv om vår landbrukspolitikk rent faktisk har gjort grep, nemlig flyttet fokus fra passiv næringsstøtte til aktiv matproduksjon, sier Odd Erling Mikalsen.

Laila Davidsen sitter i næringskomiteen for Høyre og har vært i dialog med Finnmark bondelag og støtter dagens ordning for investeringer fra Innovasjon Norge.

– Samtidig er det altså opposisjonen som forhandler i bondeoppgjøret og legger premissene for hva som skal skje i saken. Da håper jeg de også tar ansvar for hva som skjer i Finnmark, sier hun.