– Anbud skulle vært avvist

Saneringsbedrift hamrer løs på kollega i et klagebrev til Alta kommune.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arne Hauge

nyheter

– Etter å ha lest EN Entreprenør sitt tilbud kan vi ikke under noen omstendighet forstå at tilbudet ikke er avvist og at EN Entreprenør er tildelt jobben, skriver Norsk Sanerings Service AS i et brev til Alta kommune. Saken gjelder klage på tildeling av kontrakt for komplett miljøsanering av bygningsmassen i Follumsvei i Alta sentrum. Bygningsmassen består av fem bygg; dag- og arbeidssenteret, familiehjemmet, barneavlastningen og to garasjer.

Jobben har nå altså gått til EN Entreprenør, og klagerens driftsleder for region nord, Øystein Johansen, skriver grovt oppsummert at EN Entreprenør ikke har lagt ved såkalt postbeskrivelse, slik at de nå ifølge ham har mulighet til å tilpasse prisen etter utførelsen av jobben.

– EN oppfyller heller ikke kvalifikasjonskravene er stilt i anbudet, skriver Johansen, som i samme brev også vektlegger at selskapets daglige leder er idømt konkurskarantene.