– Her kommer Alta Sykehus

Kraftlaget gir tomt til nytt akuttsykehus.

GRATIS TOMT: Alta Kraftlag bidrar med gratis kremtomt ved siden av Alta Lufthavn til det nye Alta Akuttsykehus, som styrelederen i kraftlaget er helt sikker blir bygd. Spørsmålet er kun når?  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Tirsdag kveld vedtok styret i Alta Kraftlag å tilby Helse Nord/Finnmarkssykehuset arelene selskapet eier på Altagård vederlagsfritt til ny sykehustomt. Vedtaket har slått ned som ei bombe, og blir møtt med rungende applaus i det politiske miljøet i Alta. Alta Kraftlag kjøpte deler av den svære Altagårdseiendommen i 2006 da Forsvarsbygg la den ut for salg. Alta kommune fikk samtid hånd om Altagårdsbygningen med nærliggende areal som er skilt ut som egen tomt og fredet. Hele området, sett under ett, er på over 110 dekar, som kraftlaget og Alta kommune eier til sammen. Det fordeler seg med rundt 54 dekar inne på Altagård og over 55 dekar i Altagårdskogen. Alta Kraftlag betalte 6,9 millioner kroner for tomt og bygninger.

Når det gjelder Altagård som sykehustomt er styrelederen og Alta-ordføreren samstemte og ikke i tvil; det finnes ingen berede tomt i forhold til å kunne transportere pasienter til sykehus og eventuelt sende de videre. Akuttmottaket vil kunne bli nærmeste nabo til ambulansefly- og helikopterbase, og viktige minutter kan spares ved inntransport. Det samme for pasienter som må til traumesykehuset i Tromsø.

– Med nærheten til flyplassen er dette nærmest en perfekt tomt, men den er også optimal både med tanke på størrelse, byggegrunn og ikke minst sentral plassering, er den samstemte kommentaren fra styreleder Odd Arne Rasmussen og Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap).

Styrelederen i Alta Kraftlag sier at det ikke nå er et spørsmål om Alta Akuttsykehus kommer, men når det realiseres.

  • Altaposten kommer tilbake med fyldig presentasjon av tomtegaven og reaksjoner knyttet til den. Saken blir fulgt opp både på nett og papirutgave.