Historien til vesle Mina overbeviste Trine om at Alta må få sykehus

Venstre-lederen setter fram krav.

MINAS HISTORIE: Venstre-leder Trine Skei Grande var i Alta og frontet sykehussaken fredag. Da benyttet hun anledningen til å besøke familien til Mina (7 mnd.) som i vinter fikk store pusteproblemer, og hvor det tok 3,5 time før hun kom på sykehus.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Historien om hvordan snart syv måneder gamle Mina fikk pusteproblemer tidligere i vinter, og det tok hele 3,5 timer før foreldre og baby kom til sykehus for hjelp i det som ble opplevd som livstruende akutt sykdom, har gått sterkt inn på Trine Skei Grande. Et av de konkrete resultatene av historien som ble fortalt, og fikk riksmedias oppmerksomhet, er at Venstre nå på mandag legger fram et privat lovforslag for Stortinget om å trykke inn pauseknappen og utrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

– Mange har mye å takke dere for, var den oppsummerte tilbakemeldingen til foreldre Jørn Tore Larsen og Kathrine Jakobsen fra både sentrale Trine og lokale Trine, sistnevnte med etternavn Noodt. 

– En utblåsing

Historien om Mina (se under) opprørte svært mange i Alta-samfunnet, men også av sentrale politikere. Foreldreparet angrer ikke på at de med sine egne ord fortalte om den dramatiske historien som endte godt, men i følge dem selv fort kunne gått helt galt.

– Vi hadde aldri trodd at vi skulle få så mye oppmerksomehet som saken skapte. Det var en følelsesmessig utblåsing, men dessverre er ikke vår historie unik. Det finnes mange slike, også de som ikke har noen lykkelig slutt. Mange av de opplevelsene blir ikke fortalt, men vi har både før og etter at vi fortalte vår fått godt dokumenterte historier som dessverre har endt mye verre enn i vårt tilfelle. Det er også historier fra helsepersonell i Alta som selv har følt seg bundet av systemet og taushetsplikt, men som har takket oss for å ha stått fram, sier Kathrine Jakobsen og legger til:

– At vi også klarte å «røyke ut» helseminister Bent Høie var gledelig, men det offisielle svaret tydet ikke på at det var han personlig som stod bak svaret.  Det tydet mer på at det var en politisk rådgiver og ble veldig generelt. Når man i tillegg viser til at akuttberedskapen er styrket gjennom utplassering av at luftambulansehelikopter på Evenes, forteller det veldig mye, sier Jørn Tore og legger til at han har holdt en lavere profil som tidligere fagforeningskjempe for å unngå at saken skulle bli partipolitisk.

FIKK TAKK: Foreldrene til Mina, Jørn Tore Larsen og Kathrine Jakobsen, ble takket av leder i Alta Venstre, Raymond Londal, for å ha skapt det han betegner som et gjennombruddd i sykehussaken ved å fortelle historien rundt Mina og da hun hadde behov for akutt sykehushjelp. 

For familien som av ulike grunner har vært avhengig av sykehustjenester er heller ikke historien som ble fortalt i vinter enestående. Mina som var rammet av RS-viruset og en arvelig belastning med astmaproblemer som kan ha forsterket pusteproblemene, har vært avhengig av å komme på sykehus etter episoden i vinter. Da tok det 7,5 time før Mina var fremme ved Hammerfest sykehus, og også den gang med pusteproblemer og en to timers kjøretur med ambulansebil fastspent på båre.

– Det skal ikke være sånn. Vi kan ikke godta at befolkningen i Alta-regionen ikke skal ha akutt- og fødetilbud i egen by. Vi har klart å stoppe nedleggingen av akuttilbudet ved sykehusene i Odda, Flekkefjord, Namdal, blant annet. Nå må vi klare å gi innbyggerne i Alta trygghet for at de skal få hjelp når de trenger det. Planlagte helsetjenester kan vi gjerne sentralisere og fordele, men akuttilbud og fødeavdeling må gis lokalt, slår Venstre-leder Skei Grande fast og legger til:


– Det handler om å sikre liv oghelse, men ikke minst å gi befolkningen trygghet for at man får hjelp når ting skjer. Jeg mener at Alta kan få innfridd kravet om fullverdig akuttilbud og fødeavdeling uten at det må gå på bekostning av Hammerfest og sykehuset her, klargjorde Skei Grande som fortalte at Venstre alldri hadde kommet ut så klart og tydelig uten den jobben Trine Noodt har gjort.

Skyggeboksing

Venstre-leder Trine Skei Grande (V) lovte i sin landsmøtetale og kjempe for sykehus for befolkningen i Alta-regionen, sammen med Trine Noodt. I dag kom Skei Grande til Alta og presenterte et såkalt representantforslag, et privat lovforslag som omtales som «Dokument 8-forslag».  Forslaget går ut på  at det skal igangsettes faglige utredninger av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Formelt fremmes forslaget mandag for Stortinget, men vil ikke bli behandlet før Stortinget avslutter vårsesjonen.

– Det har dessverre pågått en skyggeboksing over alt for lang tid der ingen har vært villig til å stillinig til kravet om utredning. Nå tvinges partiene til å si klart fra om de er for eller mot, og min oppfordring er at samtlige kandidater i Finnmark ved høstens valg sier klart og tydelig fra til velgerne om de vil stemme for lovforslaget, og dermed sikre at dette viktige spørsmålet blir utredet, sa Skei Grande til Altaposten da hun sammen med lokale Venstre-representanter presenterte forslaget foran Alta Helsesenter.

Verken Skei Grande eller partiets sykehusforkjemper har klart å få noe svar på hvorfor Helse Nord har igangsatt omfattende utredninger på Helgeland med tanke på sykehusstruktur, men konsekvent nekter å gjøre konsekventutredning i Finnmark før det skal investeres mellom to og tre milliarder kroner i nytt sykehus i Hammerfest.

– Nei, Helse Nord skylder på ministeren, og ministeren skylder på Helse Nord. Derfor er det nå viktig at Stortinget sier klart fra at utredning er helt nødvendig, kommer det samstemt fra dobbel Trine.