Nordlys: – Alta må få sitt sykehus

– Det handler om å ha et grunnleggende og godt helsetilbud der folk bor.

BØR FÅ AKUTTSYKEHUS: Nordlys mener kravet fra Altas befolkning er legitimt, og mener Helse Nord som et minimum må iverksette en helhetlig utredning.  Foto: Arkivfoto

nyheter

I en lederartikkel publisert mandag formiddag slår avisa Nordlys klart fast at Alta må få sykehus med akuttfunksjoner – samtidig som Hammerfest skal få beholde sitt sykehus.

Avisa mener sykehuskravet er både legitimt og høyst forståelig, og sikter til at dette vil gagne både indre Finnmark og grensekommunene mellom Troms og Finnmark. Det påpekes videre at befolkningsutviklingen, i hovedsak den raske befolkningsveksten i Alta, har blitt et argument for å oppgradere dagens sykehusstruktur. Også det dårlige været, med stengte fjelloverganger, må hensyntas, mener avisa.

– Å overse den grunnleggende angsten dette skaper i Alta, vil være særdeles uklokt.

Avisa mener Helse Nord som et minimum bør iverksette en grundig og helhetlig utredning:

– Vi føler oss sikre på at det deretter vil bli tatt en beslutning om at det av hensyn til befolkningen må være to akuttsykehus i Vest-Finnmark. Dette er ikke en bykamp, slik noen forsøker å fremstille det som. Det handler om å ha et grunnleggende og godt helsetilbud der folk bor.