– Bjørnen er skutt

...men skinnet ikke solgt i sykehuskampen

VIL HA VEDTAK: Jan Martin Rishuag ønsker at klart partivedtak sentralt på at kravet om sykehus i Alta skal inn i regjeringsforhandlingene.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Lederen av Alta Senterparti, Jan Martin Rishaug, er svært godt fornøyd med at partitoppene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe har gått ut og gitt full støtte til oppbyggingen av et akuttsykehus i Alta med fødeavdeling.

– Jeg har jobbet lenge og hardt for å holde våre toppolitikere hundre prosent oppdatert på hva situasjonen er for befolkningen i Vest-Finnmark når det gjelder akutt- og fødetilbud. At vi nå har hundre prosent støtte for sykehus i Alta hos partiet sentralt er veldig gledelig, men det er veldig viktig at et sykehus i Alta ikke skal gå på bekostning av sykehuset i Hammerfest, sier Rishaug.


– Aldri vært nærmere sykehus

Senterparti-topper skal presse Ap til å si ja til traumesykehus i Alta.

Skinnet ikke solgt

Sp-lederen i Alta har latt seg frustrere av sine medpolitikere som har hentet støtte fra sine repsepktive parti sentralt, og presentert det som et steg nærmere sykehus. Så har det vist seg det kun har vært prat, og at alle har skygget unna når helseminister Bent Høie har sagt at han vet best og at det ikke blir noe sykehus i Alta.

– Derfor har jeg jobbet i det stille. Skinnet skulle ikke selges før bjørnen var skutt, og foreløpig har vi ikke noe skinn å selge.

– Men dine toppfolk mener vedtak i Stortinget gjør det vanskelig for Ap og Høyre å fortsatt si nei til sykehus?

– Ja, både vedtaket om å beholde Odda og det at våre toppfolk er veldig klar og tydelig på at det må komme akuttsykehus i Alta, gjør meg trygg på at vi er kommet veldig langt, men vi er ikke i mål. Du kan si at Bjørnen er skutt, men bare alvorlig såret. Nå gjenstår det bare å få den avlivet, så skal vi selge skinnet.

– En god valgkampsak for Sp?

– Ja, det er det ingen tvil om, men av erfaring fra andre som har lovet, men endt opp med skuffelse for Altas befolkning har både jeg og Finnmark Sp hold en veldig lav profil i denne saken. Nå er vi nær med å kunne si til befolkningen at de får innfridd kravet om akutt- og fødetilbud, klargjør Rishaug.


Tre sykehus

Partiveteranen Per Olaf Lundteigen uttalte tidligere til Altaposten at Stortingets vedtak om å verne om Odda sjukehus som akuttsykehus, gir hundre prosent trygghet for at sykehuset i Hammerfest ikke vil bli rørt selv om det bygges opp et godt akuttilbud i Alta. Det er viktig for at Senterpartiet nå vil presse Ap i en eventuelt ny regjering til å gi Alta likeverdige og trygge føde- og akuttfunksjoner.

Men også internt i Ap er det røring. Nylig uttalte stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) til Altaposten at helseministeren må fortelle folk hva som gjør det mer nødvendig å ha akuttsykehus i Odda enn i Alta.


– Blodig urettferdig

Ber Høie forklare Stortinget forskjellen på behovet for akuttilbud i Alta og Odda.

– Kautokeino har en reisevei på fire timer til sykehus, for Altas befolkning to timer, og av erfaring vet vi at veien ofte er stengt vinterstid. Jeg er svært glad for at Stortinget har snudd og gir Odda får et fullverdig akuttsykehus, noe som er svært viktig for de 7000 innbyggerne i kommunen som har reisevei til sykehus som kan sammenlignes med Alta. Når helseministeren snur helseforetakets vedtak om å fjerne akuttkirurgi ved sykehuset føles det likevel svært urettferdig for store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, utdypet Simensen.

Ultimatum

Rishaug sier til Altaposten at han er stolt over sitt eget parti, og en kompromissløs holdning til at folk skal være sikret hjelp  av et sykehus ikke langt vekk når behovet er der. Derfor har han jevnlig sendt dokumentasjon på reiseavstander, pasientgrunnlag og det som har rørt seg i debatten i Finnmark i sykehussaken.

Han tror at dokumentasjonen om at veien til sykehus for folk fra Alta og Kautokeino har vært stengt i 40 av 120 dager har gjort at Toppe og Lundteigen har trukket Alta fram i sykehusdebatten den senere tid.

– Jeg er sterk i troen på at det blir regjeringsskifte. Mitt mål er å få partivedtak på at kravet om at Alta skal bygges opp til traumesykehus for 25.000 innbyggere i Alta-regionen skal presenteres som et krav fra Senterpartiet i regjeringsforhandlinger med Ap.