Fortviler over store tap

– Nok er nok, mener Norske Reindriftsamers Landsforbund.

FORTVILER: Ellinor Jåma i Norske Reindriftssamers Landsforbund.  Foto: Arkiv / Per Mathis Skum

nyheter

Fortvilte reineiere opplever for tiden svært store tap av reinkalver etter ørneangrep. Situasjonen beskrives som dramatisk, og kalvingen er så vidt begynt.

– Nok er nok. Vi har en ørnebestand som er helt ute av kontroll, og den eneste muligheten man har for å forebygge kalvetap, er å effektivisere skadefellingen slik at kalvetapene blir redusert, sier leder i NRL, Ellinor Marita Jåma i en pressemelding.

I følge reineierne øker antallet kalver som blir drept av ørn hvert eneste år.    

– NRLs kan ikke lengre akseptere at reineiernes avkastning i form av reinkalver skal bidra til å fôre opp ørnebestandene. Vi har ved flere anledninger tatt opp denne alvorlige situasjonen med myndighetene, men det kan synes som at det ikke foreligger vilje til å gjøre noe med saken. Dersom ikke myndighetene snarlig iverksetter tiltak for å bedre situasjonen, må reineierne selv iverksette tiltak for å beskytte sin eiendom, avslutter Jåma.