– Blodig urettferdig

Ber Høie forklare Stortinget forskjellen på behovet for akuttilbud i Alta og Odda.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har snudd i helseforetakets vedtak og vil gi Odda med 7000 innbyggere sykehus med alle akuttfunksjoner. Nå blir han utfordrett til å svare Stortinget på om hvorfor akuttilbud er viktig i Odda, men ikke i Alta.   Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

nyheter

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) fra Alta har holdt en svært lav profil i sykehussaken, men makter ikke lengre å holde seg stille.

– Kautokeino har en reisevei  på fire timer til sykehus, for Altas befolkning to timer, og av erfaring vet vi at veien ofte er stengt vinterstid. Jeg er svært glad for at Stortinget har snudd og gir Odda får et fullverdig akuttsykehus, noe som er svært viktig for de 7000 innbyggerne i kommunen som har reisevei til sykehus som kan sammenlignes med Alta. Når helseministeren snur helseforetakets vedtak om å fjerne akuttkirurgi ved sykehuset føles det likevel svært urettferdig for store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, sier Simensen.

Stiller spørsmål

SPØR HØIE: Kåre Simensen ber om forklaring på hvorfor befolkningen i Alta-regionen skal ha fullverdige akuttjenester på like linje med en tredel så store Odda.  Foto: Rolf Edmund Lund

Derfor har politikeren som er inne i sin andre periode på Stortinget, valgt å konfrontere helseminister Bent Høie med urettferdigheten gjennom den muntlige spørretimen i Stortinget. Ministeren er underrettet, men spørsmålet blir først formelt stilt fra talerstolen 31. mai.

– Kommer ditt engasjement etter press fra dine partifeller i Alta?

– Nei, avgjørelsen er tatt helt ut fra egne vurderinger. Vi må få et svar på hvorfor ikke de samme krav til et sikkert og godt helsetilbud skal gjelde for befolkningen i Vest-Finnmark som i sør. Spørsmålet stilles av meg, men jeg er ganske sikker på at svært mange av de rundt 25.000 i Alta og nabokommunene har spurt seg om det samme. Så i så måte spør jeg på vegne av befolkningen, og forventer at Høie kommer med et klart og tydelig svar.

Spørsmålet

Dette er spørsmålet slik helseministeren allerede har fått det og må svare på 31. mai: 

«Helseministeren vektlegger vær- og geografiske utfordringer for hans JA til å beholde akuttilbudet ved Odda Sykehus. Det er bra. Men når det diskuteres et utvidet akuttilbud ved Alta Nærsykehus betyr geografi og værutfordringer ingenting i flg Statsråden. At over 20000 mennesker må fraktes vel 130 km over værharde strekninger for å få sitt akuttilbud i Hammerfest har statsråden liten forståelse for. Kan statsråden forklare meg hvorfor han velger å se så ulikt på to helt like helseutfordringer?»