Her blir han svar skyldig

Ble uten ord når han ble utfordret på helsetilbudet i Alta.

SVAR SKYLDIG: Da Jonas Gahr Støre fikk spørsmål om hvorfor han ikke ville gi befolkningen i Alta samme tilbud som b efolkningen i Odda, som er under halvparten så mange som i Alta, ble Ghar Støre stotrende og taus.  Foto: NRK

nyheter

Jonas Gahr Støre, lederen av Arbeiderpartiet og per i dag favoritt til å bli landets neste statsminister, var dagen etter 1. maifeiringen gjest hos Ole Torp i aktualitetsmagasinet «Torp». Her ble den tidligere helseministeren utfordret på garantien om fortsatt akuttkirurgi og sykehus med alle funksjoner  i Odda, en kommune med 7000 innbyggere og et pasientgrunnlag i tre kommuner på tilsammen 11.000. Gahr Støre framstod som svært tilpass der han argumenterte for viktigheten av å ha et akuttilbud nært tilgjengelig.

Stemningen endret seg imidlertid brått.

– Var det slik du tenkte i 2012 da du var helseminister og det var snakk om Alta? spurte Ole Torp.

Se hvordan helseministeren svarte her (ekstern lenke). Diskusjonen rundt sykehustilbudet i Odda begynner litt før dette.

Begynte å stotre

En tydelig utilpass Gahr Støre begynte å stotre og brukte lang tid på å finne ord i et håp om å kunne forklare hvorfor befokningssenteret i Finnmark ikke skal ha samme akuttilbud som synes å være en selvfølge, ifølge Ap-lederen, for en halvparten så stor befolkning i Odda.

– Får du en kniv i ryggen, eller du jobber på fabrikken og får en alvorlig skade og trenger akutt kirurgi, kan det være en fordel å få det lokalt framfor å sitte to timer i bil på en vei som er utsatt for ras, og helikopter som ikke kan lande på grunn av tåke, utdyper en engasjert partileder så lenge det er snakk om tilbudet de har garantert for Odda om de vinner valget.

Han understreker også hvor viktig det er å snakke med folk lokalt, og drar selv fram samtalene med sin partifelle Roald Age Haug (Ap) som er ordfører i Odda. Samtalene med ordfører Monica Nielsen i Alta nevner han ikke, heller ikke da han blir utfordret på hvorfor han som helseminister ikke vil gi Alta den samme trygghet for liv og helse som han nå vil gi befolkningen i Odda.

Kjempebra

Partilederen klarer etter hvert å summe seg over å ha blitt konfrontert med forholdene i Alta som i reiseavstand til sykehus er lik den Støre peker på forsvarer et akuttsykehus med alle funksjoner i Odda. Sammenlignet med reiseveien til folk i Kautokeino, rett nok en kommune som er halvparten så stor som i Odda, har dobbelt så lang reisevei både i tid og km til sykehus. Frank Jonny Nilsen, initiativtakeren til lørdagens protestmarsj, har undersøkt hvor mange ganger Sennalandet fjellovergang var stengt i i vinter. Av 120 døgn var Sennalandet stengt 40 dager.

– Alta har veldig mange sykehusfunksjoner, fastholder Gahr Støre til Torp og legger til:

– Vi har sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Nå bygger vi ut et enda bedre tilbud i Alta, et fantastisk flott helsetilbud.

Provosert

En av de som ville holde appell etter lørdagens protestmarsj for et bedre akuttilbud i Alta, Trine Noodt (V), sier hun reagerte med vantro da hun så hvordan Gahr Støre ble satt ut av spørsmålene om Alta ikke har samme krav på et trygt og godt helsetilbud som eksempelvis Odda.

– Når Jonas Gahr Støre klarer å få seg til å si at Alta får et fantastisk flott helsetilbud, og samtidig vet at sammenlignet med sykehuset på Odda får Alta verken akuttkirurgi, indremedisinsk akuttilbud eller fødeavdeling. Vi vet, men kanskje har ikke lokale Ap-politikere klart å få fram budskapet til Støre om at det ikke planlegges noen fantastisk flott helsetilbud, men en svært beskjeden utbygging uten noen av de helt sentrale tilbudene som alle andre steder  skal være en selvfølge. Gahr Støre, jeg er helt sikker på at befolkningen i Alta ville vært fornøyd med mye mindre garanti enn det Ap har gitt Odda. Vi ville jublet for en garanti om å trykke inn pauseknappen, bestille en faglig helse- og samfunnsutredning av sykehusstrukturen, sier Noodt og legger til:

– Selv det vil ikke flertallet på Stortinget med helseminister Bent Høie og Jonas Gahr Støre i spissen gi Altas befolkning.


  • Lørdag går det et protesttog som starter  klokken 13 fra den gamle sykestua i Ekornsvingen, passerer den gamle helsesenteret (Rambøll) ved Kvilekrysset, passerer E6, følger gang- og sykkelveien ned til Alta sentrum, der dagens helsesenter og påbegynte nærsykehus passeres på veien mot torget. På torget blir appeller fra blant annet sykehusforkjemperne ordfører Monica Nielsen, Trine Noodt (V) og Bengt Rune Strifeldt (Frp).