Går i strupen på rådmannen

Trine Noodt (V) mener omkampen om gigantskolen er rådmannens verk, og hinter til at han opptrer illojalt.

ANGRIPER RÅDMANNEN: Trine Noodt (V) og rådmann Bjørn-Atle Hansen.  Foto: Arkiv

nyheter

Venstre-politikeren tok i helga til sosiale medier for å blåse ut frustrasjon mot omkampen rundt skolestrukturen, som tok til nå i år.

«Vi har en administrasjon og en rådmann som heller ikke bryr seg om politiske vedtak, men fortsetter å jobbe for å legge ned nærskoler og bygge opp en stor skole i vest – og i neste omgang er det sikkert samme prosessen i øst», skrev Noodt i en debatt.

Konfrontert med uttalelsen utdyper hun overfor Altaposten:

– Vi har hatt flere kommunestyrevedtak som alle sier at vi skal ha en nærskole i Alta. Likevel kommer rådmannen bærende med nye forslag og vurderinger, år etter år, der politikernes bestillinger ikke blir tatt hensyn til. Når rådmannen utreder sin plan i stedet for bestillingen fra kommunestyret gjør det arbeidsforholdene vanskelig for politikerne. Administrasjonen og rådmannen må forholde seg til det kommunestyret vedtar, sier hun.

Har mast seg til storskole?

Noodt viser til at det ved forrige korsvei ble bestemt at Aronnes skulle få en 1-7-skole, samt at Komsa og Bossekop skulle bestå. Forslaget om å slå sammen de tre skolene til én gigantskole på Komsaflata var det i alle fall ingen andre enn rådmannen som hadde lagt på bordet, hevder hun.

– Nå kan det se ut til at rådmannen, etter mange års mas, får med seg politikerne på i alle fall deler av planen sin, sier Noodt.

Aps medlemsmøte denne uka sa nemlig nei til fire-parallells skole, og velger å beholde Aronnes – men bare som en 1-4-skole, samtidig som Komsa og Bossekop skal slås sammen til en ny tre-paralleller (som i realiteten innebærer fire-paralleller for 5-7. trinn, red. anm).

– Det overrasker meg at Ap i realiteten ville gå bort fra det de sa før valget. Den store valgkampsaken var skolesaken, likevel var flertallet i Ap-styret innstilt på å se bort fra høringssvar og innspill fra folket til fordel for rådmannens innstilling. Det er ikke tvil om hva som er rådmannens og administrasjonens ønske i denne saken, og at de gjør det de kan for å få det slik de vil.

– Gjør det politikerne ber om

Rådmann Bjørn-Atle Hansen avfeier kritikken:

– Nå vil jeg ikke gå i en politisk polemikk med Trine Noodt i avisa, men jeg vil si at jeg har forholdt meg til kommunestyrets vedtak. I budsjettmøtet i høst ble rådmannen pålagt å utrede en 3-4 parallells skole, det har jeg gjort. Jeg og administrasjonen med meg gjør akkurat det kommunestyret pålegger oss å gjøre, svarer Hansen.