Vil beholde drosjeløyvene og kjøreplikten

– Kjøreplikten er selve garantien for at distriktene er sikret et drosjetilbud.

FORTSATT LØYVE: Fylkesutvalget vil ikke gi frislipp til delingsøkonomi. (illustrasjonsbilde)  Foto: Arkivfoto

Hva er delingsøkonomi?

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.

Forretningsmodellene i delingsøkonomien bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden. Noen delingsmodeller baserer seg på andre gjenytelser enn penger. Det vil si at det bare er tjenester involvert, og ikke penger.

Kilde: Skatteetaten

nyheter

Altaposten har tidligere omtalt ungdom som tjener gode penger på å kjøre pirattaxi. Drosjenæringen mener dette er svart arbeid.

Det er her delingsøkonomi kommer inn i bildet.

Vil fjerne løyveplikten

Delingsøkonomiutvalget, et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk, leverte 6. februar sin rapport til finansminister Siv Jensen. Her kommer det frem blant annet de ønsker fjerning av  løyveplikten i drosjemarkedet. Men den hensikt at andre aktører, som Uber, kan operere lovlig.

Fylkesutvalget i Finnmark mener på side at et slikt forslag vil være skadelig for distriktene. Nylig vedtok utvalget en høringsuttalelse som går imot delingsøkonomiutvalgets forslag om å fjerne reguleringa av drosjenæringa.

– Dersom løyveordninga forsvinner, vil det åpnes opp for en skjerpet konkurransesituasjon. Konkurranse er i utgangspunktet bra for forbrukeren, men en konkurranse i små markeder kan gi en markedssvikt hvor aktørene i drosjemarkedet utkonkurrerer hverandre. Distriktene vil kunne oppleve å stå uten drosjer, heter det.

Videre påpeker fylkesutvalget at dersom det åpnes for delingsøkonomi, frykter de en utvikling der man setter i spill et ordnet og ryddig arbeidsliv.

– Kjøreplikten er selve garantien for at distriktene er sikret et drosjetilbud 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ved et bortfall av løyveordningen, vil en ikke kunne pålegge aktørene i drosjemarkedet et kjøreplikt. Resultatet vil være et drosjetilbud som faller bort på enkelte tidspunkt av døgnet og enkelte dager, mener utvalget.