Felles kamp for folkehelsa

Sa du ti problemområder? Nei, folkehelsa i Alta har fire ganger så mange.

ER VI UTE OG SYKLER? Folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik har noe å pusle med for å fjerne folkehelserøverne fra Alta kommune. Til alt hell er mange kloke hoder på saken, og arbeidet godt i gang.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Er vi over eller under landsgjennomsnittet? Er Alta bedre eller verre de sammenliknbare kommunene Os, Steinkjer, Rana, Harstad, Sør-Varanger?

Det er spørsmålet når kommunen for tiden koordinerer sitt arbeid for bedre helse for oss som tar sjansen på å bo her.

–  Vi har laget en liste over Altas største utfordringer, og funnet det vi mener er de 40 viktigste å følge opp, sier folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik. I dag fredag har en omfangsrik gruppe fulgt opp saken og koker lista ned til mellom fire og åtte hovedområder.

  – Det blir en viktig og ganske interessant runde, sier Gjermund, som sier at ordfører, varaordfører, rådmann og tre kommunalledere er med i gruppen.

Lovpålagt arbeid

Gruppen har også representanter fra Eldrerådet, rådet for Funksjonshemmende, Flyktningekontoret, Ungdomsrådet, Elevrådet ved videregående skole, Samisk språksenter, rektorsiden, NAV, idretten og flere.

– I tillegg møter det to stykker i regi av Kommunenes sentralforbund, som har regien for prosessen videre, sier Abrahamsen Wik.

Sterk trang

Kommunalt folkehelsearbeid er lovpålagt, og så vidt omfattende at det fører for langt å gå i detalj. Vi nøyer oss med å referere noen punkter fra røverlisten,  en lesning som forårsaker en sterk trang til å lese noe positivt. Men selv ikke på satsingsområdet sykkel er Alta fremragende, vi ligger sånn midt på treet, framgår det. Til gjengjeld kjører vi svært mye bil, noe som ikke forhindrer en valgdeltakelse lavere enn landssnittet.

Dyster lesning

Vi har flere barn i husholdning med vedvarende lavinntekt eller behov for sosialhjelp, vi har høyest andel enslige forsørgere, og vi har dyre boligpriser. Vi har lavere lese- og regneferdighet i skolen, lavest score på trivsel samme sted, vi mobber mer, sitter for mye i ro, luftforurensingen øker, vi mosjonerer mindre, og vi har dobbelt så mange menn og tredobbelt så mange ungdomsskoleelever som røyker som ellers i kongeriket. Vi har dobbelt så mange småfete kvinner, vi ligger topp tre i landet på abort og samme plassering for bruk av medisin mot KOLS og astma.

For å nevne noe. Vi tar med at det dystre oversiktsdokumentet er en rullering av ditto dokument fra 2012 og 2013.