– Mange er blitt «funksjonshemmet»

Eldrerådet krever utbetalingsmeldinger fra NAV også på papir.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

nyheter

– Vi mener at mange mennesker er blitt «funksjonshemmet» etter at de nå får utbetalingsmeldinger kun via en datamaskin. Vi ser med stor skepsis til dette, og oppfordrer alle til å delta i oppropet på nettet eller via postkort, heter det fra Loppa eldreråd, som i et enstemmig vedtak oppfordrer kommunestyret å påvirke saken.

Det kan nevnes at eldrerådet er langt mer positive til at Alta kommune i 2018 starter såkalt Livsgledesykehjem, en nasjonal sertifiseringsordning og supplerende verktøy i eldreomsorgen.

– Det er mulig å samarbeide med Alta om en livsgledekonsulent, og få startet Livsgledesykehjem i Loppa. Loppa eldreråd ser svært positivt på det, sier de.