Disse løypene holdes åpne helt til 15. mai

Reindrifta sier det er greit at scooterfolket får kjøre til hyttene sine.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

I søknaden til Fylkesmannen om forlengelse av scooterløypene etter 4. mai, het det at løypene 7 (Detsika-Romsdal, Bollohøyden-Gamasvarri), 11 (Stilla-Suopas) og 12 (Nesvannet-kommunegrensa) ikke kunne være åpne etter 4. mai av hensyn til reindriftsinteresser.

Nå slås det kontra.

– Reinen i distrikt 23c står nå nord for løype 7. Dette er det eneste området med tilgjengelig beite. Distriktet vil holde dyrene i dette området med tilleggsforing. I telefonsamtale med distriktets leder opplyses det at distriktet gjerne ser at løype 7, 11 og 12 er åpen til og med 14. mai. Aktivitet på løype 7 og i Bollo hyttefelt vil kunne bidra til at dyrene holdes nord for løypa. Alta kommune søker derfor om utvidet sesong for løype 7, 11, og 12 til og med 14. mai, heter det i en fornyet søknad fra virksomhetsleder Jon-Håvar Haukland til Fylkesmannen. Han forteller om god dialog med reindrifta i disse sakene.