Deler av populær løype blir stengt

29. april er det slutt på scooterkjøringa.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Tore Johansen

nyheter

Alta kommune sine hjemmesider meldes det at løype 13 fra Storekorsnes til Nyvoll stenges fra og med lørdag 29. april. Årsaken er vanskelige beiteforhold og svake reinsdyr.

Virksomhetsleder Jon-Håvar Haukland opplyser at stengingen kommer etter en henvendelse fra reinbeitedistriktet.

– Det vil bli satt rein med trailer til Storekorsnes på lørdag 29. april. Etter planen skulle det bare settes ut okse og ungdyr til området. Denne planen er nå endret slik at også svake simler i flokken sorteres ut før flytting og fraktes ut til Storekorsnes med trailer, opplyser Haukland.

På grunn av dette ønsker man ikke ha unødvendige forstyrrelser i området.

– Dette får konsekvens for vår søknad om utvidet sesong for denne delen av løype 13.

Samtidig er det ikke slik at hele løype 13 stenges. Ifølge Haukland har reineier Inga Risten Hætta erfaring med at dyrene som settes ut til Storekorsnes vil holde seg rundt Storfjellet de første ukene.

– Løype 13 fra Nyvoll til Lamvika kan etter avtale med distriktet og Inga Risten Hætta være åpen til 21. mai, opplyser han.