– Viser at svært mange er imot en ny storskole

På drøyt tre timer samlet Renates underskriftskampanje over 250 signaturer.

KAMPANJE: Renate Jakobsens kampanje samlet 250 underskrifter på få timer.  Foto: Skjermdump / Renate Jakobsen

nyheter

Blant de som har valgt å engasjere seg i debatten rundt den foreslåtte storskolen ved Komsa er Renate Jakobsen fra Aronnes. Hun har en førsteklassing på Aronnes skole, og en som vil begynne i første klasse når den foreslåtte storskolen er ventet å være i drift.

Overfor Altaposten innrømmer hun mer enn gjerne at hun ikke har mye til overs for storskoleforslaget:

– Jeg synes saksfremlegget vitner om at rådmannen og politikerne tenker mer økonomi enn hva de tenker på barnas beste. Som forelder og lærer ser jeg ikke hvordan en fireparallells storskole skal klare å ivareta tryggheten og tilhørigheta som en nærskole representerer. Det at det skolefaglige skal blir så mye bedre på en stor skole enn det er allerede i dag, kan vel heler ikke dokumenteres med nyere forskning.  Å sette førsteklassingen vår på buss fra første skoledag vil selvfølgelig være uaktuelt, dermed blir det kjøring. Og vi er neppe alene om å tenke dette. Du kan selv tenke deg hvilket trafikktrøkk det blir på området når så mange foreldre skal begynne å kjøre ungene sine hit, sier hun, før hun legger til:

– Jeg jobber selv på store Alta vgs, og ser at det kan være vanskelig for elever å forholde seg til så stor bygningsmasse, med mange ulike bygninger – det er fort å miste oversikta. Det blir ikke lettere for barn helt ned i førsteklassealder, påpeker hun.

Rundet 250

Jakobsen var sterkt engasjert også i forrige runde med skoledebatter, da «hennes» skole var blant de som var truet av nedleggelse. Denne gang bestemte hun seg for å opprette en underskriftskampanje på nettstedet underskrift.no (ekstern lenke). Torsdag i ti-tiden opprettet hun denne, og i skrivende stund, drøyt tre timer senere, passerte denne 250 signaturer.

– Det er artig å se hvor mange som faktisk er imot en så stor skole som man planlegger her. Enkel matematikk tilsier at det vil bli enda flere underskrifter utover dagen og videre framover.

Tror mange har gått lei

– Hva er målet?

– 22. mai, før kommunestyremøtet går i gang, skal jeg få overlevert en utskrift av underskriftskampanjen til politikerne. Jeg håper så mange som mulig skriver seg opp før dette.

– Sett fra din side, hvordan opplever du engasjementet blant foreldrene rundt skolesaken?

– Det er mange som engasjerer seg, samtidig virker det som at mange er gått lei. Man tenker «det nytter ikke», for når det ene slaget er vunnet, så starter et nytt et. Jeg registrerer jo at flere, både enkeltforeldre og grupperinger, har vært flinke til å skrive høringsuttalelser. Det synes jeg er knallbra. Jeg hadde ikke anledning til å skrive en uttalelse, dermed blir arbeidet med underskriftskampanjen mitt bidrag, sier Jakobsen